skipToContentskipToFooter

20-10-2022 evofenedex organiseert in de maanden november en december diverse ontbijtsessies over de wijzigingen in de ADR-wetgeving die per 1 januari 2023 - met een overgangstermijn tot en met 30 juni 2023 – van kracht worden. Deze wetgeving voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen wordt iedere twee jaar gewijzigd.

In de ontbijtsessies komen onder meer vrijstellingen voor DOT-gasflessen, eisen aan bevoegde autoriteiten en onderzoeksinstanties, de afvoer van lege afgedankte verpakkingen, Fibre Reinforced Plastic (FRP) tanks, kenmerking van verpakkingen met lithiumionbatterijen, het gebruik van bergingsverpakkingen en de gewijzigde voorschriften voor FL-voertuigen aan de orde.

Getuigschrift en syllabus

Als deelnemer aan de ontbijtsessies krijg je een getuigschrift waarmee je bij inspectiediensten kunt aantonen dat je op de hoogte bent gebracht van de wijzigingen in het ADR. Ook ontvang je een syllabus met de belangrijkste wijzigingen; een handig overzicht dat je goed kunt gebruiken als naslagwerk.

Meer informatie en aanmelden

De ontbijtsessies worden van 9.00 tot 11.30 uur gehouden bij evofenedex in Zoetermeer. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname kost 49 euro voor leden, niet-leden betalen 149 euro.