skipToContentskipToFooter

Atradius: “Uruguay, Ivoorkust, Israël, Qatar en Taiwan kansrijke landen voor 2022”

22-02-2022 Hoewel de coronacrisis wereldwijd een enorme economische impact heeft gehad, zijn er interessante groeimarkten die sterk uit de crisis komen en kansen bieden voor Nederlandse exporteurs. Vooral Uruguay, Ivoorkust, Israël, Qatar en Taiwan zijn kansrijke markten die zich snel hebben hersteld van de pandemie. In veel van deze landen leidt de opleving van de economische activiteit tot goede vooruitzichten voor het toerisme, geeft de energietransitie een stevige impuls en neemt de vraag naar hernieuwbare energie en elektrische auto’s sterk toe. Dit concludeert Atradius in het onderzoek ‘Veelbelovende markten in 2022’.

Uruguay, Ivoorkust, Israël, Qatar en Taiwan worden door kredietverzekeraar Atradius in het onderzoekrapport ‘Veelbelovende markten in 2022’ geïdentificeerd als kansrijke markten voor dit jaar. “Deze landen bieden door hun economische veerkracht, hun innovatiekracht en de groeiende middenklasse kansen voor Nederlandse exporteurs die op zoek zijn naar nieuwe afzetmarkten”, vertelt Theo Smid, senior econoom van Atradius Nederland. “Deze landen lijken sterk uit de pandemie te komen en staan daarnaast bekend om hun relatief gunstige bedrijfsklimaat en groeimogelijkheden in verschillende sectoren.”

Uruguay: consumentenelektronica en auto’s

Met een verwachte groei van het bruto binnenlands product (bbp, +3 procent) bevindt de economie van Uruguay zich weer op het niveau van voor de coronacrisis. Overheidsmaatregelen als het heropenen van de grenzen, het afschaffen van btw voor toeristen en leningen ter stimulering van de toeristische sector (die goed is voor 17 procent van het bbp) vormen een sterke basis voor economische groei in 2022. Atradius verwacht dat vooral de vraag naar consumentenelektronica en auto’s toeneemt, wat groeimogelijkheden biedt in deze sectoren. Tegelijkertijd ontwikkelt dit Zuid-Amerikaanse land zich steeds meer tot een regionale leverancier van hernieuwbare energie, in het bijzonder windenergie.

Ivoorkust: overgang naar digitale economie

Dit West-Afrikaanse land is een van de landen waar wereldwijd de sterkste groei van het bbp (+6,9 procent) wordt verwacht. De regering doet grote investeringen in de infrastructuur en daarnaast is Ivoorkust een belangrijke internationale speler in de agrarische sector, wat kansen biedt voor leveranciers van landbouwmachines en innovatieve industriële agroverwerkingsmachines. Ook is dit land in de regio een koploper op het gebied hernieuwbare energie en richt de regering zich op de overgang naar een digitale economie, wat mogelijkheden biedt voor IT-bedrijven.

Israël: vraag naar hightechproducten

In het Midden-Oosten presteert Israël goed. Dit is mede te danken aan de succesvolle vaccinatiecampagne die Israël op een voorsprong heeft gezet en aan de basis staat van een economische groei die vorig jaar 6,5 procent bedroeg en in 2022 waarschijnlijk 5 procent zal bedragen. De veerkrachtige economie in Israël is goed opgewassen tegen externe schokken en biedt veel mogelijkheden in hightechproducten, vooral in de luchtvaartindustrie. Ook de transportsector is zeer kansrijk; vooral de markt voor elektrische voertuigen en de hiervoor benodigde infrastructuur, zoals laadpunten.

Qatar: wereldkampioenschap voetbal

Voor Qatar zijn de economische vooruitzichten eveneens gunstig. De stijgende olie- en gasprijzen zullen in 2022 naar verwachting resulteren in een groei van 3,6 procent. Deze Golfstaat is bovendien wereldwijd de grootste exporteur van LNG (vloeibaar aardgas) en de regering wil fors investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zonne-energie. Verder biedt de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal in 2022 kansen voor bedrijven buiten de energiesector, zoals het toerisme en de horeca.

Taiwan: versnelde digitalisering

In het Verre Oosten doet Taiwan het goed. Ook dit land profiteert van een stabiel politiek klimaat en een hoge bbp-groei in 2022 (+3 procent). De vooruitzichten voor bedrijven zijn positief, gesteund door een goede infrastructuur, geavanceerde productiecapaciteit en grote innovatiekracht, vooral in de technologiesector. Taiwan is een belangrijke producent van IT-toepassingen en wereldleider in de productie van elektronische halffabricaten. Nu het wereldwijde tekort aan chips ook dit jaar aanhoudt, zijn de groeivooruitzichten in deze sector rooskleurig. Andere kansrijke sectoren zijn hightechdiensten, mede als gevolg van de versnelde digitalisering van de samenleving. Atradius verwacht dat de e-commercemarkt in Taiwan tot 2024 jaarlijks met 9 procent zal groeien, wat veel mogelijkheden biedt voor aanbieders van transport-, opslag- en logistieke diensten.