skipToContentskipToFooter

Hulpmiddelen voor een beveiligingsplan

06-07-2023 Een deel van de bedrijven die stoffen in huis hebben die maatschappij-ontwrichtend kunnen werken, heeft geen adequaat beveiligingsplan, blijkt uit onderzoek van evofenedex. Om deze bedrijven te helpen, heeft de vereniging een handig hulpmiddel en stappenplan ontwikkeld. 

Een bedrijf moet gevaarlijke stoffen die de maatschappij kunnen ontwrichten, strikt behandelen, aldus het ADR. Ook moet er een goed beveiligingsplan aanwezig zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om infectueuze of explosieve stoffen waarmee kwaadwillenden een aanslag kunnen plegen. 

Maar bij een deel van de bedrijven die dit soort stoffen in huis hebben, blijkt het beveiligingsplan niet helemaal op orde. Soms zijn bedrijven niet op de hoogte dat ze stoffen met een hoog gevarenpotentieel in huis hebben of is het bestaande beveiligingsplan onvoldoende gedetailleerd opgesteld. evofenedex heeft daarom een online hulpmiddel en stappenplan ontwikkeld om bedrijven te helpen om de veiligheid op orde te krijgen. 

Analyse

Student Integrale Veiligheidskunde Isa Struijk deed onder leiding van Hans Stegeman, projectmanager Gevaarlijke Stoffen bij evofenedex, onderzoek naar de omgang met de bijzondere categorie stoffen. Struijk analyseerde honderden recente auditverslagen van evofenedex om te kijken in hoeverre bedrijven waarbij evofenedex betrokken is als veiligheidsadviseur, beschikken over dergelijke stoffen. Daaruit bleek dat ongeveer 16 procent van de bedrijven over die stoffen beschikt en een beveiligingsplan moet hebben. Bij een op de drie bedrijven binnen die groep hadden veiligheidsadviseurs van evofenedex inhoudelijke opmerkingen geplaatst bij het beveiligingsplan. 

Beveiligingsplan nodig

“Na de aanslagen in Oklahoma in 1995 en die van 11 september 2001 zijn de regels voor deze stoffen flink aangescherpt”, legt Stegeman uit. “Wie bepaalde stoffen in het bezit heeft die de samenleving kunnen ontwrichten, moet een beveiligingsplan hebben. Ik merk dat veel bedrijven die deze stoffen in huis hebben, daar heel serieus mee omgaan. Maar hoe gaan bedrijven ermee om die niet op de hoogte zijn dat ze zulke stoffen hebben? Die moeten we juist zien te bereiken.” Struijk vult aan: “Eigenlijk zien we dat het gelukkig in veel gevallen goed gaat bij de bedrijven die deze stoffen in huis hebben. Maar bij een deel zijn er nog enkele tekortkomingen. Samen met evofenedex wordt of is hier verbetering in aangebracht.” 

“Het verschilt per stof en bedrijf hoe het veiligheidsplan eruitziet.”

Isa Struijk

evofenedex

Isa-quote.jpg

Hulpmiddel

Om leden en niet-leden van evofenedex te kunnen bereiken, heeft Struijk een online hulpmiddel ontwikkeld waarmee bedrijven op een simpele manier erachter kunnen komen of ze een maatschappij-ontwrichtende stof in huis hebben. “In het programma vul je in welke gevaarlijke stoffen je in huis hebt en hoeveel. Het geeft dan vanzelf aan of er wel of geen beveiligingsplan nodig is.” Bedrijven die over een maatschappij-ontwrichtende stof beschikken en geen of een incompleet beveiligingsplan hebben, kunnen opmerkingen en/of zelfs sancties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) krijgen.

“Als je geen beveiligingsplan hebt maar wel goederen met een hoog gevarenpotentieel, voldoe je niet aan het ADR”, legt Stegeman uit. “De ILT kan dan boetes en dwangsommen opleggen om naleving af te dwingen. In het ergste geval kan het bedrijf ontheven worden van zijn werkzaamheden. Zeker in de gevoelige tijd waarin we leven met een oorlog in Oekraïne en de constante vluchtelingenstroom waar kwaadwillenden misbruik van kunnen maken, moet je als bedrijf alert zijn. Maar je hebt als bedrijf ook zelf een morele verantwoordelijkheid richting de maatschappij om te zorgen dat alles op orde is.”

Stappenplan

Komt uit het online hulpmiddel van evofenedex dat er een beveiligingsplan nodig is, dan heeft evofenedex een stappenplan om bedrijven op weg te helpen. Struijk: “Denk aan de registratie van gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel, maar ook aan de omschrijving van de werkprocessen in de organisatie en welke risico’s daarbij horen. Daarnaast moet er in het beveiligingsplan natuurlijk ook iets staan over maatregelen rondom de beveiliging. Hoe is het pand ingericht en wie werkt er met de stof? Wie vervoert deze en wat is de route?”. Struijk benadrukt wel dat er geen universele oplossing voor alle bedrijven is. “Het verschilt per stof en bedrijf hoe het veiligheidsplan eruitziet.”

Met het online hulpmiddel en het stappenplan helpt evofenedex bedrijven om potentieel maatschappij-ontwrichtende stoffen veilig op te bergen en ze ook veilig te houden. Stegeman legt uit dat als een bedrijf goederen heeft met een hoog gevarenpotentieel hoogstwaarschijnlijk ook een veiligheidsadviseur nodig heeft. “Ook daarbij kunnen wij zeker helpen. En wij kunnen hulp bieden bij het opstellen van een beveiligingsplan.” 

Toolkit downloaden?

Om onze leden te helpen, heeft evofenedex een toolkit ontwikkeld waarmee getoetst kan worden of er een beveiligingsplan nodig is. Moet je vervolgens een beveiligingsplan opstellen? Dan zie je in het stappenplan welke stappen je kunt ondernemen om deze te maken.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis