skipToContentskipToFooter

Groningen bereikbaar wil werk aan zuidelijke ringweg naar voren halen

21-04-2020 De komende maanden wordt in volle vaart verder gewerkt aan de zuidelijke ringweg Groningen (N7). Zo worden er voorbereidingen getroffen voor de verdiepte ligging van de ringweg en de aanleg van nieuwe opritten bij de A28. “Het is nu rustig op de weg. We gebruiken deze periode daarom om zoveel mogelijk werkzaamheden uit te voeren om zo straks de verkeershinder te beperken”, aldus de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper. Zij komt daarmee tegemoet aan een eerdere oproep van evofenedex en het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar, om waar mogelijk tijdens de coronacrisis wegwerkzaamheden naar voren te halen.

De nieuwe zuidelijke ringweg Groningen (N7) is naar verwachting in 2024 klaar. Dit betekent dat er de komende jaren nog regelmatig verkeershinder zal zijn. De samenwerkende partijen in Groningen Bereikbaar willen daarom het ‘anders werken’ ook na de coronacrisis zoveel mogelijk vasthouden, om de stad bereikbaar te houden. Hoewel er veel minder verkeer is, kan in de komende periode toch hinder ontstaan door de wegwerkzaamheden op de ringweg. Zo wordt op dinsdag 28 april, woensdag 29 april, donderdag 30 april en vrijdag 1 mei één rijstrook afgesloten vanaf de afrit Hereweg tot en met de afrit Europaweg. Voor het verkeer blijft hier dus één rijstrook beschikbaar. Het afzetten van de rijstrook is nodig voor het veilig intrillen van de noordelijke damwand.

Maatregelen om verkeershinder te beperken

In Groningen wordt flink aan de weg gewerkt, zowel in de stad als aan de omliggende wegen. Het grootste verkeersproject betreft de ombouw van de zuidelijke ringweg Groningen. De werkzaamheden voor dit project leveren regelmatig hinder op voor het verkeer. Om de doorstroming van de ringweg te bevorderen en de verkeershinder te beperken, werken overheden, bedrijven en organisaties van het bedrijfsleven samen in de organisatie Groningen Bereikbaar. Ook evofenedex werkt hierin mee. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen genomen, zoals de aanleg van extra tijdelijke infrastructuur, het afstemmen van verschillende werkzaamheden door de overheid, het vermijden van de drukke spitsperiode en een andere organisatie van het vervoer door bedrijven.