skipToContentskipToFooter

Bedrijfsleven aan de slag met digitalisering van goederenvervoer en logistiek

15-04-2022 De ministerraad heeft het gistermiddag mogelijk gemaakt dat bedrijven en organisaties actief in handel en logistiek kunnen gaan samenwerken om de grote verstoringen in de supply chains aan te pakken. De ministerraad besloot om het project Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat goed te keuren en voor de uitvoering een bedrag van 51 miljoen euro beschikbaar te stellen.

In het kader van het Groeifonds was er een aanvraag gedaan om gezamenlijk te bouwen aan een Digitale Infrastructuur Logistiek. Binnen dit project wordt ingezet op:

- De realisatie van een overkoepelde, decentraal georganiseerde data-deel-infrastructuur (BDI);

- De ontwikkeling van nieuwe (digitale) infradiensten;

- De uitrol van een ‘transitieagenda’ om minimaal de helft van de Nederlandse bedrijven in de logistieke keten over de digitale streep te trekken.

Betere data en een digitaal volwassen bedrijfsleven moeten zorgen voor versnelde aanpak van verstoringen in logistieke toeleveringsketens. Een consortium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol/Cargonaut, Portbase, evofenedex, TNO en de douane gaat het project uitvoeren. Doel is om de meeste betrokken organisaties en specifiek het mkb in actie te laten komen om samenwerking in supply chains, en daarmee het functioneren ervan sterk te verbeteren door de inzet van beschikbare en nieuwe data.

Onderzoek laat steeds weer zien dat digitalisering en het delen van data de sleutel bieden voor het oplossen van de meest voorkomende problemen in supply chains. Denk daarbij aan effectieve voorspelbaarheid van de vraag, betere afstemming over de benodigde voorraad, het kunnen volgen van goederen in de keten, efficiënte afhandeling van formaliteiten, het moderniseren van het toezicht, het efficiënt laten aansluiten van verschillende stappen in de keten en efficiency, en duurzame stappen door samenwerking in de keten via bundeling van goederenstromen.

Betrokken partijen bezitten al veel data. Deze data hebben, mits goed gebruikt, een grote positieve impact in de hele supply chain. Alleen door samenwerking kunnen partijen die data compleet en optimaal inzetten. Momenteel verschillen data vaak van formaat. Door een uniforme standaard wordt uitwisseling vele malen eenvoudiger. Een decentrale infrastructuur en afspraken over een veilige en vertrouwde omgeving voor data delen nodigen individuele ondernemers uit om laagdrempelig deel te nemen aan het data delen.

Uniek en essentieel aan dit project is dan ook het accent op samenwerking en actieve participatie van partijen. Het gaat niet (alleen) om papieren wijsheden of theoretische modellen, maar om concrete projecten die meteen resultaten laten zien, maar ook informatie en ervaring leveren voor andere partijen om mee te doen en projecten op te starten. Als voorbeeld kun je denken aan een containervolgsysteem en een goederenvolgsysteem, waardoor de positie en statussen van goederen in de keten transparant door de hele keten kunnen worden gedeeld. Ook bijzonder is de actieve deelname van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de douane, die door zich als ketenpartner op te stellen grote stappen realiseren in de afhandeling van formaliteiten en het aanjagen van efficiency en duurzaamheid.

Op Schiphol sluit het project aan op de unieke samenwerking in het Smart Cargo Mainport Program. In dit programma wordt onder meer gewerkt aan het beter planbaar maken van ophalen en afleveren van vracht, zodat vrachtauto’s niet onnodig lang hoeven te wachten. Daarvoor is meer, betere en veilige datadeling nodig.

Het initiatief sluit aan bij de koploperspositie die Nederland op dit gebied al inneemt en zal die positie internationaal nog verder versterken. De participatie van het mkb maakt dat deze ruggengraat van de economie ineens een voorsprong neemt op collega’s in het buitenland.

Het project loopt van medio 2022 tot medio 2027.