skipToContentskipToFooter

Afdekken van lading in laadbak

13-11-2012 EVO-juridische bijstand behandelt een vraag of een boete voor een niet-afgedekte lading puin in een laadbak wel/niet terecht is.

Boete voor een niet-afgedekte lading puin in een laadbak

Juridische bijstand kreeg de volgende vraag van een EVO-lid: een chauffeur van het bedrijf reed met een lading puin naar de stortplaats. Halverwege werd hij aangehouden omdat hij de lading niet had afgedekt. Hoewel de lading puin werd vervoerd in een laadbak, werd hij beboet voor het niet afdekken van lading. De ondernemer vroeg zich af of deze boete wel terecht is.

Antwoord:

Artikel 5.18.6 lid 2 van de Regeling Voertuigen geeft aan dat losse lading of delen daarvan, waarbij het gevaar bestaat dat deze tijdens het rijden van het voertuig kunnen vallen, voldoende moeten zijn afgedekt. Met andere woorden: losse lading, zoals zand en grof puin, moet worden afgedekt. De manier van afdekken is afhankelijk van het soort lading. Bij de ene lading is een afdekzeil noodzakelijk, terwijl bij de andere lading een net volstaat.

In de praktijk blijkt dat deze regel zeer nauw moet worden nageleefd. Wanneer bijvoorbeeld bij een lading stro een aantal strohalmen van het voertuig waait, dan is er al sprake van losse afvallende lading.

Het afdekken van losse lading is echter niet altijd verplicht. Wanneer losse lading bijvoorbeeld wordt vervoerd in een laadbak waarvan de afmetingen afdoende zijn, dan is afdekking niet vereist. De grens ligt dus in het gevaar van het afvallen van (een gedeelte van) de losse lading. Dit moet per geval worden beoordeeld.

In het geval van de ondernemer is de boete alleen onterecht als er geen gevaar van ‘afvallende lading’ bestond. EVO adviseert altijd de lading uit voorzorg af te dekken.