skipToContentskipToFooter

Gemeente, evofenedex en andere partijen ondertekenen Convenant Stedelijke Distributie 071

9 december 2020 De gemeente Leiden voert per 1 januari 2025 een zero-emissiezone in. Dit maakte de gemeente bekend bij de aankondiging van het Convenant Stedelijke Distributie 071. De gemeente Leiden, evofenedex en zeven andere organisaties bekrachtigen met het convenant de stappen die zij willen zetten om de logistiek in de stad te verduurzamen.

De afgelopen maanden heeft evofenedex meegedacht bij het opstellen van het Leidse convenant, waarin volgens ons het belang van het bedrijfsleven voldoende is gewaarborgd. Het is belangrijk dat het convenant duidelijkheid biedt en aansluit bij de landelijke afspraken. Daarom tekenen wij graag mee. De landelijke aanschafsubsidie voor bestelauto’s (start 2021) draagt eraan bij die duurzame stappen te maken.

Omvang zero-emissiezone

De Zero Emissie Stadslogistiek-zone (ZES) beslaat een gebied dat groter is dan alleen de winkelstraten van Leiden. Maar grote bedrijventerreinen met logistieke (internationale) functies zijn niet opgenomen in de zero-emissiezone. Onze inzet daarvoor is dus goed geslaagd. Ook de hoofdwegen rond de stad zijn nog toegankelijk voor fossiele voertuigen.

stadslogistiek Leiden

Toegangseisen

Er is een aantal landelijke afspraken gemaakt over de toegangseisen in de zero-emissiezone:

  • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissievrij zijn in de Zero Emissie Stadslogistiek-zone.
  • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de ZES-zone, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
  • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.
  • De gemeente kan een ontheffing verlenen op grond van een hardheidsclausule. Dit instrument kan ingezet worden in gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers, in afwijking van de landelijke toegangseisen, meer tijd nodig hebben om de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s te maken.
  • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.