skipToContentskipToFooter

LZV mag halve meter langer zijn met aerodynamische cabine

25-03-2024 LZV’s met een aerodynamische cabine mogen binnenkort langer zijn dan een reguliere LZV. De extra 50 centimeter is goedgekeurd door de RDW, politie en Prorail. Diverse partijen hebben daarvoor al lange tijd gepleit bij de verantwoordelijke instanties. De grotere toegestane lengte maakt het mogelijk om de nieuwe generatie aerodynamische en daardoor langere vrachtautocabines, zonder verlies in laadlengte, ook voor LZV’s in te zetten.

evofenedex juicht de nieuwe beleidsregel toe. “Het is goed dat deze regeling nu is gelijkgetrokken met de regels die gelden voor een gewone vrachtautocombinatie”, aldus beleidsadviseur Ricky Voorn. “Daardoor wordt het voor bedrijven makkelijker om materieel in te zetten en dus aantrekkelijker om met LZV’s te gaan werken. Daarnaast levert het co2-besparing op, want een aerodynamische cabine zorgt voor een lager verbruik. Ook heeft de chauffeur een groter zichtsveld en is er meer comfort voor de chauffeur”

EU-regels

Veel autofabrikanten hebben inmiddels deze langere, aerodynamische cabines in het assortiment zitten. Voor inzet in reguliere vrachtautocombinaties vormt de verlengde cabine geen probleem. In EU-verband is geregeld dat de lengte van deze combinaties langer mag zijn dan van combinaties met een standaard cabine, mits aan de eisen van de bestreken baan kan worden voldaan. In Nederland rijden inmiddels ook bijna 3.000 LZV’s rond. Veel vervoerders met nieuwe vrachtautocabines willen deze voertuigen ook in LZV’s inzetten. Dat past vaak niet binnen de wettelijke toegestane 25,25m. In de EU-wetgeving is daar niets voor geregeld. Het is aan de landen om daar zelf invulling aan te geven.

In Nederland is hiervoor een aanpassing van de Beleidsregel voor LZV’s nodig. TLN heeft er samen met DAF en andere brancheorganisaties bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de RDW op aangedrongen om deze regeling aan te passen. De afspraak was om dit toe te staan, wel onder het voorbehoud dat LZV’s met een grotere lengte binnen de bestaande LZV-draaicirkel blijven en dat ze in staat zijn de voor LZV’s vrijgegeven spoorwegovergangen op het LZV-wegennetwerk veilig over te steken. Dat laatste punt was een harde voorwaarde van spoorbeheerder ProRail.

Het wijzigingsvoorstel moet op 28 maart formeel nog worden goedgekeurd door het landelijke Centrale Overleg Ontheffingverlening (OCOV) waar alle betrokken organisaties en ook dewegbeheerders zijn aangesloten. Kort daarna kan de nieuwe beleidsregel gepubliceerd worden en officieel in werking treden.