skipToContentskipToFooter

Omikronvariant gooit goederenvervoer overhoop

03-12-2021 Het vrachtvervoer binnen de EU ondervindt momenteel veel hinder van diverse coronamaatregelen die omringende landen hebben doorgevoerd. Redenen hiervoor zijn de oplopende besmettingen in deze landen en de angst voor de besmetting door de nieuwe Omikronvariant. Handels- en productiebedrijven worden geconfronteerd met de snelheid waarop landen deze maatregelen doorvoeren en de gebrekkige communicatie over de gevolgen voor zowel de verladers als de vervoerders. Volgens evofenedex hebben deze maatregelen directe negatieve gevolgen voor de doorstroom in de Europese logistieke supply chains.

Green Lane afspraken

evofenedex pleit voor het houden van andere EU landen aan de Green Lane afspraken en een algehele uitzondering voor het beroepsgoederenvervoer. Immers, het is niet voor niets een essentiële sector, en goede afspraken moeten vrij verkeer tussen EU landen van begin tot eindstation mogelijk blijven maken. Tegelijkertijd is betere en tijdige communicatie onderwerp van gesprek, evenals een redelijke periode om maatregelen te kunnen nemen en het tegemoet komen van het kleinere bedrijfsleven met bijvoorbeeld testfaciliteiten, van essentieel belang om de logistieke processen goed door te kunnen laten lopen.

Actuele wijzigingen op onze website

In diverse landen zijn extra maatregelen van kracht. Op onze landenpagina zijn de meest actuele situaties terug te vinden. Hieronder volgt alvast een korte samenvatting van de meest recente wijzigingen.

Duitsland

Sinds 24 november 2021 is in Duitsland een 3G-certificaat vereist voor toegang tot werkplekken (arbeidsplaatsen). Dit betekent dat je een bewijs van vaccinatie, een bewijs van herstel of een bewijs van een negatieve test moet hebben. Er gelden voor beroepschauffeurs specifieke vrijstellingen. Er wordt streng gehandhaafd met boetes die kunnen oplopen tot 25000 euro. Het gevolg is dat er lange rijen staan voor teststations en dat chauffeurs geweigerd worden bij de poort.

Zwitserland

De Zwitserse autoriteiten hebben sinds 26 november extra maatregelen genomen tegen de Omikronvariant van het coronavirus. Voor goederenvervoer zijn uitzonderingen gemaakt. Het verplichte deelnameformulier is niet van toepassing op personen die goederen of personen over de grens vervoeren in het kader van hun beroepsactiviteit of die door Zwitserland reizen zonder te stoppen.

Vragen

evofenedex krijgt veel vragen van leden die willen weten hoe zij om moeten gaan met deze nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld als hun chauffeurs niet voldoen aan de 3G-eis en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Het zal per situatie verschillen hoe hiermee omgegaan moet worden, en per geval zal een inschatting gemaakt moeten worden van de risico’s van besmetting en de mogelijkheden die er zijn voor andere werkzaamheden. Daarnaast adviseert evofenedex om structureel contact te houden met logistieke dienstverleners, opdrachtnemers en/of opdrachtgevers in de vervoersketen, om niet voor verrassingen te komen staan.