skipToContentskipToFooter

Aantal uitzonderingen komt te vervallen

26-09-2023 Door wijziging van het begrip ‘zwaar motorrijtuig’ in de Wet belasting zware motorrijtuigen (Wet BZM) komt een aantal vrijstellingen voor het eurovignet te vervallen per 1 oktober. Vanaf deze datum vervalt de bzm-vrijstelling voor voertuigen ‘voor zover deze bestemd zijn of gebruikt worden’ voor goederenvervoer.  

Waar voorheen gold dat de voertuigen ‘uitsluitend bestemd’ waren voor goederenvervoer, is dit gewijzigd naar ‘voor zover deze bestemd zijn of gebruikt worden’ voor goederenvervoer. De vrijstellingen die komen te vervallen waren gebaseerd op de oude definitie van het begrip ‘zwaar motorrijtuig’. Het Kaderbesluit bzm, waarin deze wijziging over het eurovignet is opgenomen, treedt per 1 oktober in werking.

Bestemd zijn of gebruikt worden voor goederenvervoer

Het eurovignet is van toepassing op voertuigen met een totaalgewicht van 12.000 kg en meer, die bestemd zijn of gebruikt worden voor goederenvervoer op autosnelwegen in Nederland, Luxemburg, Denemarken en/of Zweden.

Een motorrijtuig is ‘bestemd voor het goederenvervoer over de weg’ als het een laadfunctie kan vervullen. Het is daarbij niet relevant of tijdens een rit daadwerkelijk lading wordt vervoerd. Zo kan een trekker zonder oplegger géén laadfunctie vervullen, waardoor een dergelijk motorrijtuig niet ‘bestemd is voor goederenvervoer over de weg’.

Vervallen bzm-vrijstellingen

Voor onder meer deze motorrijtuigen vervalt de vrijstelling van bzm:

 • bergingsvoertuigen
 • bibliotheekbussen
 • huisvuilauto’s
 • kraakperswagens
 • landbouwwerktuigen
 • rijdende werkplaatsen
 • schooltandverzorgingsbussen
 • strooiauto’s
 • telecommunicatie-auto’s
 • tentoonstellingsvoertuigen
 • winkelwagens
 • motorrijtuigen voor rioolreinigingswerkzaamheden (hogedrukwagens, vacuümwagens en combiwagens)
 • lesvoertuigen

Meer informatie lees je hier.

Bron: Belastingdienst

Eurovignet aanvragen

Lees meer over de procedure en onze exclusieve samenwerking met DKV Mobility