skipToContentskipToFooter

Aan de slag met de HR-uitdagingen van overmorgen

09-01-2023 Met als subtitel ‘de HR-uitdagingen van overmorgen’ hield evofenedex eind 2022 het evenement ‘Mens&werk in de handel en logistiek’. Keynote-speaker was expert in strategisch HRM Hanneke Moonen. Het werd geen lange toespraak, maar een uiterst praktische bijeenkomst met negen tips. Heb je het evenement gemist? Hier lichten we de negen handreikingen een beetje toe.     

De krapte op de arbeidsmarkt is momenteel ongewoon groot. Een nog steeds toenemend aantal bedrijven in het mkb heeft grote moeite om nieuwe medewerkers te vinden. En om die, als ze eenmaal gevonden zijn, binnenboord te houden. Met haar adviesbureau Moon HRM ondersteunt Hanneke Moonen meer dan 250 bedrijven op het gebied van HRM. Op het evenement gingen deelnemers aan de slag met vragen als 'waar staan we nu?’, ‘hoe kan het beter?’ en ‘hoe gaan we dat, in samenwerking, aanpakken?’.

Goed en strategisch HRM-beleid begint volgens Hanneke Moonen met negen praktische punten: 

1 Sluit aan bij de urgentie en de business van je bedrijf

“Neem de doelen van de eigen organisatie in de handel en/of logistiek als vertrekpunt en zorg dat je HR-doelen hier naadloos bij aansluiten. Als je als bloemenhandel helemaal niemand kan krijgen met verstand van bloemen, denk dan eens aan het opzetten van een trainingsprogramma,” adviseert Hanneke.

2 Zorg dat je de goede dingen doet en dat wát je doet effectief is

“Dat klinkt misschien als een open deur, maar er zijn voldoende bedrijven waar werving en selectie goed voor elkaar is, terwijl tegelijkertijd de achterdeur openstaat en medewerkers het bedrijf te gemakkelijk verlaten. Kijk naar het waarom,” zegt Hanneke. “De echte oorzaak waarom mensen bij je weggaan ligt soms op een plek waar je helemaal niet aan denkt.”

3 Pas co-creatie toe

“Doe dingen samen met je collega’s, denk mee en vergeet niet om de managers bij het HRM-beleid te betrekken. Een HRM-afdeling of directie kan wel leuke dingen bedenken, maar het beleid moet wel aansluiten bij wat de managers nodig hebben. En als oplossingen soms net een beetje te mooi lijken, zijn ze dat ook vaak.”

4 Houd de toekomst in de gaten

Hanneke: “Ontdek trends, speel in op nieuwe wetgeving en kijk wat digitalisering kan betekenen. Stap uit de waan van de dag en kijk verder dan vandaag. Kijk ook naar het opleiden van medewerkers en neem maatregelen om ze bij de club te houden. Je zult merken dat er vanzelf minder brandjes te blussen zijn.”

5 Laat de toegevoegde waarde van goed HRM-beleid zien

“Dat komt neer op processen begeleiden, oplossingskracht bieden aan de leidinggevenden, snappen wat het échte werk in het bedrijf is,” zegt Hanneke. “Laat het beleid daarop aansluiten. Tachtig procent van alles wat er in een bedrijf gebeurt is mensgerelateerd.”  

6 Doe de dingen stapsgewijs en durf te experimenteren

Een mooi geschreven plan verdwijnt maar al te vaak snel in een la, weet Hanneke uit de praktijk. “Het is beter om stap voor stap ontwikkelingen te bekijken en daar vervolgens maatregelen bij te bedenken. Als mensen de deur uitrennen, vraag je dan af hoe dat komt. Voer afscheidsgesprekken. Een hoger salaris is lang niet altijd de oplossing, een evenwichtige opbouw van teams en werkplezier zijn minstens zo belangrijk.” 

7 Gooi het niet over de schutting

“Leg HRM-maatregelen niet op, maar rust mensen toe. Kijk wat leidinggevenden nodig hebben om bepaalde stappen te zetten en coach het middenkader bij de uitvoering. Zij zijn toch de mensen die het beleid handen en voeten moeten geven. En als het middenkader redenen heeft om ergens ‘nee’ tegen wil zeggen, dan mag dat. Vraag naar het waarom.”

8 Zorg voor resultaat en maak het een beetje leuk

Het is volgens Hanneke belangrijk om als bedrijf het eigen succes te vieren en complimentjes uit te delen. “Is een grote klus succesvol geklaard, zorg dan voor taart en vier gezamenlijk het eigen succes. Geef complimenten en/of spreek waardering uit, maak het effect van het succes zichtbaar voor iedereen. Het komt de motivatie ten goede, de achterdeur zal wat minder open staan.”

9 Goed personeelsbeleid leunt op een aantal pilaren. 

Goed HRM-beleid zit ‘m niet in één ding, weet Hanneke uit haar praktijk. “Er wordt vaak scherp gekeken naar hoe teams presteren en wat ze nodig hebben, maar het individueel niveau is minstens zo belangrijk. Zorg voor een goede één-op-één relatie met medewerkers. Heb aandacht voor leiderschap, maar ook voor hoe dat leiderschap is georganiseerd. Goed leiderschap is altijd onderdeel van goed werkgeverschap.”

Aan de slag

Bijna elke ondernemer kent het probleem: hóe vind je de juiste mensen voor je bedrijf en hóe houd je ze vervolgens binnen? Dat kan alleen met duidelijke organisatiedoelen en met een daarop afgestemd HRM-plan. Wil je hier meer over weten of lezen hoe andere ondernemers hiermee omgaan? Op onze verzamelpagina Mens&werk vind je praktijkverhalen, downloads en interessante link om de HR-uitdagingen in jouw organisatie aan te pakken.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex