skipToContentskipToFooter

Nieuwe Monitor Internationale Handel en Logistiek januari 2022

10-02-2022 In vergelijking met een jaar geleden geven importeurs en exporteurs aan dat de omstandigheden voor de wereldhandel eerder verslechteren dan verbeteren. Bij een groot deel van de Nederlandse bedrijven gaat de omzetstijging in rook op door gestegen kosten voor grondstoffen en personeel. Dit blijkt uit de jongste Monitor Internationale Handel en Logistiek van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

“Onze achterban ziet in januari een verdere verslechtering van het kostenniveau ten opzichte van november”, aldus Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex. “Twee derde van de bedrijven ziet zich geconfronteerd met gestegen kosten van energie, vrachttarieven en personeel. Dit zet de op zich goede ontwikkelingen van de Nederlandse export onder druk.” Bij bijna de helft van de ondervraagde bedrijven is overigens wel sprake van omzetstijging. Gemiddeld bedraagt deze stijging 22 procent. De hogere omzet komt deels door prijsverhogingen, 58 procent van de bedrijven berekent de hogere inkooptarieven door aan de klant. Bij 31 procent van de bedrijven is de omzetontwikkeling negatief.

Verstoringen

Het gebrek aan grondstoffen wordt door respondenten nog steeds het meest genoemd als grootste verstoring van de internationale handel (55 procent). Dit wordt op de voet gevolgd door de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Opvallend, maar niet onverwacht, is de enorme toename van uitval door ziekteverzuim (52 procent) in vergelijking met de meting in november (39 procent).

Verstoringen in het logistieke proces worden uiteraard ook vaak genoemd: 71 procent noemt lange levertijden. 60 procent noemt de issues met rederijen over containers die niet, of op de verkeerde locaties, aankomen of staan en de hoge tarieven en beschikbaarheid. Relatief weinig bedrijven zijn actief bezig met reshoring of nearshoring (15 procent). 28 procent van de bedrijven is inmiddels van leverancier veranderd en 17 procent probeert met investeringen in ICT en digitalisering de effecten van verstoringen tegen te gaan.

Nog niet voorbij

“De conclusie van dit onderzoek is dan ook dat het zakendoen wereldwijd er niet makkelijker op is geworden de afgelopen maanden. En dat is zeker nog niet voorbij. Inmiddels geeft bijna een derde van de respondenten aan dat de verstoringen in de wereldhandel tot 2023 zullen aanhouden, wat aangeeft hoe hardnekkig de problemen lijken te zijn”, aldus Koopman.

De voorloper van Monitor Internationale Handel en Logistiek was de Corona Export Monitor die sinds april 2020 maandelijks door evofenedex en Atradius werd gemaakt.