skipToContentskipToFooter

OpenTripModel: data delen als nieuwe norm in logistieke keten

TLN, evofenedex en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) slaan de handen ineen. De drie partijen omarmen het door Simacan bedachte en ontwikkelde open source datadeelmodel voor logistieke data , waarmee publieke en private data in de logistieke sector uitgewisseld kunnen worden. Hiermee wordt de efficiëntie van logistieke processen, waaronder bijvoorbeeld de afhandeling bij laad- en losplaatsen, flink vergroot.

Het OpenTripModel (OTM) draagt zo in drukke binnensteden bij aan een betere verkeersdoorstroming, grotere leefbaarheid en meer verkeersveiligheid. In opdracht van de drie partijen gaat de Stichting Uniforme Transport Code zich nu inzetten om het gebruik en de verdere ontwikkeling van het OpenTripModel samen met de logistieke sector te versnellen, voor de grootst mogelijke impact op binnensteden.

Eenvoudig en open
Supermarktketen Albert Heijn en Simacan, leverancier van online verkeers- en transportinformatiediensten, namen al in 2014 het initiatief om data tussen Albert Heijn en diverse vervoerders te gaan delen, met als doel logistieke processen efficiënter te organiseren om zo negatieve effecten als uitstoot en overlast terug te dringen. Als onderdeel van het Rijksinvesteringsprogramma Beter Benutten zijn er het afgelopen jaar pilots gedaan in vier grote steden om de uitbreiding van het OpenTripModel ten behoeve van het digitaal uitwisselen van met name venstertijden en milieuzones in de praktijk te beproeven. En het resultaat staat: het OTM is een eenvoudig, licentievrij en open datamodel, waarmee verladers, vervoerders, logistieke dienstverleners, IT-serviceproviders, autofabrikanten en overheden online en realtime logistieke en verkeerskundige data kunnen uitwisselen. Het OTM is daarmee een datadeelmodel dat in verschillende logistieke operaties als basis dient voor (nieuwe) applicaties en services met verschillende doeleinden op het gebied van logistiek en verkeer.

Open source
In de kern voorziet het OTM in een gemeenschappelijke taal voor het delen van logistieke en verkeerskundige data. Deze taal is open source. Dit houdt in, dat iedereen die hierbij belang heeft de taal kosteloos mag gebruiken en verbeteren. De taal van het OTM biedt de logistieke sector de mogelijkheid om onderling en met wegbeheerders data te delen die nu nog niet gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan informatie over actuele wegwerkzaamheden, evenementen, venstertijden, laad- en losplaatsen, milieuzones en – vanuit oogpunt van leefbaarheid – gewenste en minder gewenste routes. De hele logistieke sector kan er zijn distributieprocessen efficiënter, duurzamer en omgevingsbewuster mee maken, zo benadrukt Machiel van de Kuijl, directeur van evofenedex. “De meeste verladers werken met een veelvoud aan vervoerders. Met het OTM als taal kan een integraal inzicht verkregen worden over de keten van vervoerders heen. Wanneer kan ik welke vervoerder op mijn filiaal of depot verwachten. Dat maakt de planning van laden en lossen een stuk efficiënter”, aldus Van de Kuijl.

Opschalen en uitbreiden
Ook ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet duidelijke voordelen. Directeur Jan Boeve: “We zijn groot voorvechter van het delen van data en van papierloos transport. Met het OTM verbeteren de mogelijkheden tot efficiënte uitwisseling tussen marktpartijen onderling en met de overheid, van publieke en private data dus. Dit zal onze leden in staat stellen tot een betere (real-time) planning, minder tijdverlies en minder koppelingen met allerlei systemen.”

Stichting Uniforme Transportcode (SUTC)
Juist vanwege de talloze voordelen voor zowel vervoerders, verladers, wegbeheerders als IT-dienstverleners, is door het Ministerie van IenM, TLN en evofenedex besloten om het OTM onder te brengen in de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC), een bestaande stichting van de sector. SUTC heeft een nieuwe impuls gekregen van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) van de Topsector Logistiek, om meerdere logistieke standaarden te gaan beheren en verder te ontwikkelen. Focus ligt nu op het doelgericht en effectief opschalen en uitbreiden naar nationale en internationale schaal met meer IT-leveranciers, verladers, vervoerders en logistieke dienstverleners. Directeur Rob Schuurbiers van Simacan kijkt vol vertrouwen uit naar het onderbrengen van het OTM bij de stichting. “Dat ons gedachtengoed omarmd wordt door twee toonaangevende brancheorganisaties in de wereld van logistiek en transport maakt ons trots en geeft mij het vertrouwen dat het OTM kan doorgroeien naar een breed gedragen levende norm.”

Talking Traffic
Het Ministerie van IenM is blij met deze ontwikkeling in het duurzamer en efficiënter inrichten van de logistieke keten, zegt Jan Bert Dijkstra, directeur Beter Benutten en Partnership Talking Traffic. “Het is veel gemeenten een doorn in het oog: ladende of lossende trucks die de binnenstad blokkeren”, aldus Dijkstra. “Met het OTM worden vervoerders van de meest actuele informatie voorzien over milieuzones, venstertijden, beschikbare laad- en losplaatsen, etcetera. En als vervoerders hun routes en stops met wegbeheerders delen, kunnen zij hierop onder andere inspelen met behulp van intelligente verkeersregelinstallaties die op dit moment door het Partnership Talking Traffic in heel Nederland worden gerealiseerd. Niet voor niets maakt het OTM nadrukkelijk onderdeel uit van het Partnership. Uiteindelijk gaat het erom optimaal gebruik te maken van alle ontwikkelingen rond data, connectiviteit en zelfsturing. Het OTM is daarvan een ijzersterk voorbeeld. Vanuit de logistieke keten draagt het rechtstreeks bij aan een geautomatiseerde toekomst die schoon, slim en veilig is.”