skipToContentskipToFooter

Rijden met gevaarlijke stoffen bij slecht weer

01-04-2022 Wanneer de weersomstandigheden slecht zijn, gelden voor vervoer van gevaarlijke stoffen andere regels. Uit vragen die bij onze ledenservice binnenkomen blijkt dat deze regels niet bij iedereen duidelijk zijn. We zetten ze op een rij.

VLG

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen (VLG). In hoofdstuk II, artikel 6 van deze regeling staat het volgende omschreven:

Zicht minder dan 200 meter

Als het zicht door weersomstandigheden - zoals mist, sneeuw en regen - minder is dan 200 meter is, is het verboden te vervoeren:

  • gevaarlijke stoffen in tanks waarvan de capaciteit meer dan 3000 liter is;
  • vuurwerk boven de vrijgestelde hoeveelheden van sectie 1.1.3.6

Zicht minder dan vijftig meter

Bij glad wegdek en als het zicht door weersomstandigheden - zoals mist, sneeuw en regen - minder is dan 50 meter is het verboden te vervoeren:

  • gevaarlijke stoffen in tanks of losgestort;
  • verpakte gevaarlijke stoffen, boven de vrijgestelde hoeveelheden van sectie 1.1.3.6.

Ontheffing

Het vervoersverbod bij glad wegdek geldt niet voor het vervoer van medische isotopen. De minister kan ontheffing verlenen van het vervoersverbod als er sprake is van langdurige gladheid en het spoedeisende karakter van het vervoer kan worden aangetoond.

Verantwoordelijkheid

Het besluit om wel of niet te rijden is, buiten de verboden, de verantwoordelijkheid van de bestuurder. Hij wordt in staat geacht om bij aanvang van de rit of onderweg de keuze te maken of rijden nog verantwoord is.