skipToContentskipToFooter

Kansen voor kostenbesparing en verduurzaming

07-03-2024 Er is een voorlopig akkoord bereikt over strengere Europese regels voor verpakkingen. Dit zou met ingang van 2030 tot minder afval moeten leiden. Dit kan gevolgen hebben voor bedrijven die hun producten online verkopen. Tegelijk biedt het kansen om in het transport te verduurzamen en op kosten te besparen.

Het idee achter het voorlopige akkoord is dat het gebruik van verpakkingen in de EU veiliger en duurzamer wordt. De beoogde regels moeten enerzijds zorgen dat er minder verpakkingen worden gebruikt en anderzijds dat deze vaker worden hergebruikt en gerecycled. Vooral het terugdringen van plastic verpakkingsafval is een speerpunt. Het akkoord past binnen het grotere geheel aan regels en voorschriften waarmee op Europees niveau aan verduurzaming wordt gewerkt.

Minder vervoer van lucht en minder kosten

Volgens Rick Stroecken van evofenedex is een vermindering van het aantal verpakkingsmaterialen op zichzelf al positief voor het klimaat omdat er dan minder CO2 vrijkomt bij de productie. Daarnaast kunnen minder lege verpakkingen leiden tot het minder vervoeren van lucht. Daardoor kunnen uiteindelijk ook meer producten worden verscheept per vervoersmiddel, wat leidt tot kostenbesparingen omdat de transportkosten over een groter aantal producten kunnen worden verdeeld, en uiteraard tot CO2-reductie doordat er minder transportbewegingen nodig zijn.” Omdat het verplicht gebruiken van kleinere verpakkingen ook kan leiden tot minder behoefte aan vulmiddelen, kan het gebruik daarvan ook worden gereduceerd.

Zoals het er nu voorstaat met de beoogde nieuwe regels, zullen die de grootste invloed hebben op die leden van evofenedex die hun producten online verkopen. “Zij zullen voor producten niet meer zomaar standaard doosafmetingen kunnen gebruiken, maar zullen wellicht moeten investeren in automatische verpakkingsmachines. Dit zijn machines die de afmetingen van het product analyseren om vervolgens het product in een doos op maat te verpakken.”