skipToContentskipToFooter

Antwoord op de 7 meestgestelde vragen over brexit

15-12-2021 Vanaf 1 januari 2022 verandert er van alles omtrent de regelgeving voor de import van goederen in het Verenigd Koninkrijk (VK). De ledenservice van evofenedex ontvangt hierover dagelijks allerlei vragen van bedrijven die handelen met het VK. Hieronder de antwoorden op de 7 meest gestelde vragen. Lees hier meer over de veranderende regelgeving en de benodigde aangifte(n).

 1. Wat moet ik vanaf 1 januari 2022 anders doen wanneer ik mijn goederen naar het VK vervoer?
  Vanaf 1 januari 2022 past het VK volledige douanecontroles toe op alle goederen die tussen de Europese Unie (EU) en het VK vervoerd worden. Dit vereist een douaneaangifte en registratie vooraf, wat gebeurt via het registratiesysteem Good Vehicle Movement Service (GVMS). Als je vanaf 1 januari goederen vervoert via Britse havens die GVMS gebruiken, moet je je hebben aangemeld voor deze dienst. Hiervoor heb je 2 documenten nodig. Allereerst het Government Gateway-account. Als je dit nog niet hebt, kun je er een aanmaken wanneer je je aanmeldt voor GVMS. Verder moet je een Brits EORI-nummer, hebben, ook als je niet in het VK gevestigd bent. Ga vervolgens naar gov.uk/register-to-move-goods om je aan te melden. In deze folder van Get Ready For Brexit staan alle maatregelen, evenals stap-voor-stap uitleg over hoe je je kunt registreren.
 2. Heb ik een Brits btw- en EORI-nummer nodig om mijn goederen in het VK in te voeren volgens de ICC Incoterms® 2020-regel Delivered Duty Paid?
  Ja, om jouw goederen op deze wijze in te kunnen voeren heeft degene die de importaangifte verzorgt een Brits EORI-nummer nodig.
 3. Moet ik als bedrijf een fysieke vestiging in het VK hebben om een Brits EORI-nummer aan te kunnen vragen?
  Nee, om een Brits btw- en EORI-nummer te krijgen hoef je daar geen fysieke vestiging te hebben. Let op: vervoerders moeten voor de registratie in GVMS ook een Brits EORI-nummer aanvragen.
 4. Hoe vraag ik een Brits btw-nummer en EORI-nummer aan?
  Op de websites van de Britse overheid kun je zelf eenvoudig een btw-nummer en EORI-nummer aanvragen.
 5. Wij gaan voor een Britse klant onderhoud verrichten aan een door ons geleverde machine. Voor deze werkzaamheden nemen wij onze eigen gereedschappen mee. Moeten hiervoor douaneformaliteiten worden verricht, en zo ja welke?
  Ja, voor het overbrengen van goederen van de EU naar het VK moet je douaneformaliteiten verrichten. Dit is voor zowel de uitvoer uit de EU als voor de invoer in het VK. Omdat het hier om gereedschappen gaat die hoogstwaarschijnlijk ook weer terug naar de EU komen, kun je ervoor kiezen de goederen tijdelijk de EU uit te voeren en tijdelijk in het VK in te voeren. Hiervoor kun je bij KVK een ATA-carnet aanvragen, waarmee deze gereedschappen op tijdelijke basis kunnen worden ingevoerd, onder voorwaardelijke vrijstelling van het betalen van heffingen en rechten in het VK. De voorwaarde is dat dezelfde gereedschappen het VK weer uitgaan binnen de geldigheidsduur van het ATA-carnet (1 jaar).
 6. Kent het VK een btw-verleggingsregeling (waarmee de te betalen btw is te ‘verleggen’ naar de btw-aangifte van de onderneming) die ook toegankelijk is voor Nederlandse bedrijven?
  Ja, naast het aanvragen van een Brits btw-nummer (VAT), kun je ook een VAT Deferment Account aanvragen. Hierbij wordt het te betalen btw-bedrag bij invoer, verlegd naar de periodieke btw-aangifte. Zo voorkom je dat je eerst moet betalen om het betaalde bedrag pas op een later tijdstip terug te kunnen vorderen. Klik hier voor nadere info.
 7. De Europese CE-markering voldoet per 1 januari 2023 niet meer om bepaalde goederen in het VK op de markt te brengen. Hiervoor is dan het UKCA-keurmerk vereist. Hoe kunnen wij dit op onze producten krijgen?
  Een Europese CE-markering blijft in het VK geldig tot eind 2022. Vanaf 1 januari 2023 worden in het VK alleen producten geaccepteerd die voorzien zijn van het UKCA-keurmerk. Dit mag naast de huidige CE-markering worden aangebracht op producten. Let op, voor Noord-Ierland geldt een ander stappenplan. Hieronder kun je de Nederlandstalige versie van de 2 stappenplannen downloaden. Elk onderdeel van een product moet vanaf 1 januari 2023 voldoen aan de nieuwe regelgeving. Als een product bijvoorbeeld in delen wordt verzonden, dan moeten alle onderdelen het UKCA-keurmerk hebben. Het UKCA-keurmerk moet uitgegeven zijn door een door de Britse overheid goedgekeurde instantie oftewel een ‘Approved Body’. Hier kun je dus het UKCA-keurmerk aanvragen. Op de website van de Britse overheid staat een overzicht van instanties die zijn goedgekeurd om het UKCA-keurmerk uit te geven.