skipToContentskipToFooter

Nederlandse douane werkt aan oplossingen

Leestijd: 2 minuten

29-07-2022 Via haar leden kreeg evofenedex de laatste tijd veel klachten over de uitval van douanesystemen. Deze was frequenter en ingrijpender dan we gewend zijn. De signalen waren dan ook aanleiding om de problemen aan te kaarten bij de top van de Nederlandse douane.

De beschikbaarheid van de douanesystemen is continu een onderwerp van overleg tussen douane en bedrijfsleven, onder meer in het Overleg Douane Bedrijfsleven op IT-gebied (ODB IT). Inmiddels heeft de douane ons laten weten dat de oorzaak grotendeels ligt in de IT-infrastructuur waar gebruik van wordt gemaakt.

De verstoringen leiden tot ernstige belemmeringen in de logistiek. De douane is zich hiervan bewust en maakt hiervoor zijn excuses. De douane werkt momenteel met man en macht in multidisciplinaire teams om de problemen op te lossen en te voorkomen dat ze nog vaker optreden.

Meer capaciteit en machines

De problemen lijken met name te schuilen in databases die onderdeel zijn van ondersteunende processen. Deze processen zijn echter randvoorwaardelijk voor alle aangifteprocessen van de douane. Het team dat een oplossing zoekt, is al wel in staat geweest oorzaken uit te sluiten, maar de daadwerkelijke oorzaak is nog niet gevonden. In ieder geval is de capaciteit aan de voorkant (servers) opgehoogd. Daarnaast zijn extra machines besteld. De douane geeft ten slotte aan evofenedex te blijven informeren over de volgende stappen en de oplossingen.

Oorzaak nog niet gevonden

Helaas hebben de verhoging van de capaciteit en de inzet van extra machines niet voldoende soelaas geboden. Nog steeds zijn de systemen niet stabiel genoeg. De douane realiseert zich dat dit voor logistiek Nederland uitermate vervelend en frustrerend is. Ook voor de douane zelf en de medewerkers is de situatie frustrerend, aldus de douane.

Oplossingen gezocht

De douane werkt eraan om zo snel mogelijk de problemen te analyseren en op te lossen. Hierbij mag wat evofenedex betreft geen enkel middel onbenut worden gelaten om dat te realiseren. De douane hoopt snel zijn oplossingen te kunnen communiceren om de stabiliteit van de systemen te garanderen. Ook zal de douane een onderzoek starten hoe dergelijke problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.