skipToContentskipToFooter

Drie hoogleraren schijnen hun licht op de toekomst van de supply chain

13-07-2021 Supply chain management is hot. Of het nu gaat om stremmingen in het Suezkanaal, containertekorten of de distributie van vaccins: supply chain management is bijna dagelijks in het nieuws. evofenedex en Business Universiteit Nyenrode organiseren in het najaar een collegereeks waar supply chain management centraal staat. In de collegereeks vertellen zes hoogleraren van diverse werkvelden en wetenschap over de uitdagingen die er liggen. In dit artikel laten we alvast drie hoogleraren aan de hand van een aantal vragen hun licht schijnen op de toekomst. Welke lessen zijn er uit de coronacrisis te trekken?

Hoeveel sneller heeft de digitalisering van processen binnen supply chains plaatsgevonden door de coronacrisis?

Jos van Hillegersberg, hoogleraar bedrijfsinformatiesystemen aan de Universiteit Twente

“Digitalisering is zeker versneld, vooral waar het gaat om ondersteuning van samenwerking tussen mensen. Dit is een belangrijk element van digitalisering. Ik schat in dat dit zeker drie jaar versnelling heeft opgeleverd. Digitale uitwisseling van meer gestructureerde informatie in supply chains, zoals het delen van informatie over locatie, conditie van lading en capaciteit zijn meerjarige trajecten. Ik denk dat hier de digitalisering gestaag doorgaat, en mogelijk de komende jaren wel in een verhoogd tempo, nu iedereen nog meer doordrongen is van de noodzaak hiervan.”


Gaan er nu echt stappen gezet worden om het reshoring, het terughalen van productie uit lagelonenlanden naar eigen bodem, te realiseren? Of vervallen we in oud gedrag en is er bij de eerstvolgende verstoring weer paniek over leveringen?

Pieter Klapwijk, Emeritus Professor of Supply Chain Management Economics and Supply Chain Finance aan de Nyenrode Business Universiteit

“Ik denk dat er inderdaad meer aandacht aan de veerkracht van de supply chains besteed gaat worden. Reshoring is slechts één van de mogelijke risicoverlagende technieken, zij het een nogal primitieve. Design-for-Redundancy, waarbij er voor kritieke componenten een back-up wordt geregeld, is veel fundamenteler en krachtiger." 
 

Moeten overheden bedrijven naar aanleiding van de coronacrisis gaan verplichten om hun ketens beter in beeld te krijgen, kwetsbaarheden te definiëren en waar mogelijk samenwerking in de keten te realiseren om zo de onderlinge afhankelijkheid beter onder controle te houden?

Jack van der Veen, hoogleraar Nyenrode Business Universiteit en houder van de evofenedex leerstoel Supply Chain Management.

“In algemene zin gaan overheden iets verplichten als het (1) wenselijk is; (2) in de praktijk ook echt gerealiseerd kan worden; en (3) zonder die plicht niet afdoende gebeurt. Over de wenselijkheid van ketenverantwoordelijk geen twijfels – als ieder voor zich blijft opereren en kortetermijnwinstgevendheid (Profit) maatgevend blijft, dan heeft dit desastreuze gevolgen voor People en Planet. Bedrijven en ketens moeten dus echt anders gaan opereren. In mijn werk staat het beantwoorden van de vraag ‘ja maar, hoe dan? centraal.

Mijn conclusie is dat ketensamenwerking lang niet zo simpel is als het lijkt. Maar dat er weldegelijk heel praktische tools beschikbaar zijn om ketensamenwerking te realiseren. Het kan dus. Conclusie: vroeg of laat zullen overheden bedrijven en ketens dus verplichtingen gaan opleggen. Bedrijven zouden zich niet tegen dit gegeven moeten verzetten maar de veranderingen juist moeten omarmen; daar worden we allemaal beter van.” 

Lees meer in logisticx
In de aankomende editie van het vakblad logisticx tref je een uitgebreider artikel met de verschillende hoogleraren over de supply chain na de coronacrisis.

Collegereeks
Voor de professionals die volledig op de hoogte willen zijn van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van supply chain management start in het najaar de nieuwe collegereeks supply chain management.