skipToContentskipToFooter

Herziene ARIE-regeling kan gevolgen hebben voor bedrijven

18-09-2023 Een herziene ARIE-regeling is sinds 1 januari 2023 van kracht. Hierdoor zijn meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen ARIE-plichtig geworden. Er gelden dan strengere eisen. Bedrijven moet zelf controleren of ze ARIE-plichtig zijn.

Of een bedrijf onder de gewijzigde ARIE-regeling valt, hangt af van welke categorieën gevaarlijke stoffen het in huis heeft of kán hebben, en in welke hoeveelheden. Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven bepaalde drempelwaarden uit, dan is een bedrijf ARIE-plichtig.

Controle

De ARIE-regeling, waarbij ARIE staat voor Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, is van toepassing op bedrijven met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Voor grote bedrijven met veel gevaarlijke stoffen geldt vaak het Brzo (voluit ‘Besluit risico’s zware ongevallen’).

Als bedrijf moet je zelf controleren of je onder de gewijzigde ARIE-regeling op basis van de Europese CLP-verordening valt. De ARIE-regeling wordt dan mogelijk van toepassing. Houd daarbij ook rekening met de zogeheten sommatieregel. Het is mogelijk om deze controlewerkzaamheden uit te besteden aan een van de bedrijfsadviseurs van evofenedex.

Veiligheidsbeheerssysteem

Bedrijven die onder de ARIE-regeling vallen, moeten beschikken over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Het VBS is een veiligheidsmanagementsysteem dat wordt ingezet om het beleid voor het beheersen van risico's van ernstige ongevallen uit te voeren. Het VBS moet afgestemd zijn op de specifieke gevaren, activiteiten en de complexiteit van de werkzaamheden in het bedrijf. Hiervoor is eerst een gedegen evaluatie van de risico’s nodig.

Volgens Hans Stegeman, projectmanager Gevaarlijke Stoffen bij evofenedex, helpt een goed VBS bij het identificeren en beheersen van veiligheidsrisico’s. “Bedrijven die nog geen VBS hebben maar wél onder de herziene ARIE-regeling vallen, hebben vaak al diverse procedures en werkinstructies en bijvoorbeeld een goed werkend onderhoudsprogramma. Deze procedures en systemen kun je dan makkelijk onderbrengen in een nieuw op te zetten VBS.

Preventiebeleid

Het uitgewerkte VBS moet afgestemd zijn op de gevaren van de werkzaamheden. En de complexiteit van de organisatie moet gebaseerd zijn op de evaluatie van de risico’s. Verder moet in het VBS zijn opgenomen: de organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, procedures, gebruiken, procesbeschrijvingen en hulpmiddelen. Kortom, alles wat nodig is om een preventiebeleid voor ernstige ongevallen te kunnen bepalen en uit te voeren.

Het VBS bevat de volgende elementen: 

  • De organisatie en het personeel
  • Identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
  • De controle op de exploitatie
  • De wijze van handelen bij wijzigingen in het productieproces en de bedrijfsvoering
  • De planning voor noodsituaties
  • Het toezicht op de prestaties
  • Controle en analyse van gegevens

Overgangsperiode

Bedrijven die voor het eerst ARIE-plichtig worden, hebben tot 1 januari 2024 de tijd om aan de herziene ARIE-regeling te voldoen. Als een bedrijf al vóór 2023 ARIE-plichtig was, moet het in 2023 aan de herziene ARIE-regeling voldoen, met uitzondering van het opstellen van risicoscenario's en een intern noodplan. Het bedrijf moet dan bijvoorbeeld dit jaar een aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren voor het beheersen van de risico’s van zware ongevallen.  

Voor bedrijven die onder de herziene regeling voor het eerst ARIE-plichtig zijn geworden, geldt het jaar 2023 als overgangstermijn. Bij deze bedrijven richten inspecties zich in 2023 vooral op voorlichting. Op 1 januari 2024 loopt de overgangstermijn af. Vanaf dat moment moeten alle ARIE-plichtige bedrijven aan alle verplichtingen uit de ARIE-regeling voldoen.

Melden

ARIE-plichtige bedrijven moeten zich als ARIE-bedrijf zelf melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Als een bedrijf op meerdere locaties zit, moet het elke ARIE-plichtige vestiging apart aanmelden.

Hulp nodig?

Leden die hulp nodig hebben bij het voldoen aan de ARIE-regeling, kunnen contact opnemen met onze ledenservice. Een van onze bedrijfsadviseurs kan hen helpen bij het controleren van de ARIE-plicht en eventueel ondersteunen bij de werkzaamheden die ervoor nodig zijn om aan de verplichtingen te voldoen. 

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis