Praktisch advies ter voorbereiding op inspecties

De stoffenregelgeving Reach is sinds 1 juni 2007 van kracht.

De naleving van de regelgeving bezorgt veel bedrijven hoofdbrekens. evofenedex-bedrijfsadvies helpt bij de voorbereiding op inspecties.

Strenge controles door Inspectie SZW

Er wordt namelijk streng gecontroleerd door Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) die toezicht houdt op de professionele gebruikers van stoffen en mengsels (preparaten) en de Voedsel en Waren Autoriteit die toezicht houdt op producenten, importeurs en handelaren van mengsels (preparaten) en voorwerpen voor consumenten en de inspectie houdt toezicht op fabrikanten, importeurs en handelaren van stoffen, mengsels (preparaten) en voorwerpen voor professioneel gebruik.

Hoe de REACH-wetgeving in elkaar zit

Bedrijven dienen te weten hoe de Reach-wetgeving in grote lijnen in elkaar zit, wat de rol is die het bedrijf heeft binnen Reach (producent/importeur of downstream user (handelaar of eindgebruiker), welke procedure gevolgd moet worden bij de implementatie van een nieuw product en hoe het gebruik van chemicaliën en de risico’s hiervan binnen de onderneming hoe de ketenverantwoordelijkheid beoordeeld moet worden.

Juist toepassen van wet- en regelgeving

evofenedex-bedrijfsadvies adviseert je bij het op de juiste manier toepassen van de wet- en regelgeving. Na een intake waarbij alle aspecten en wensen in kaart worden gebracht ontvangt de klant een gespecificeerde en onderbouwde opdrachtomschrijving.

Tarieven voor de diensten van evofenedex-bedrijfsadvies zijn helder en overzichtelijk. Elk project is maatwerk.

Waarom naleving stoffenregelgeving REACH van evofenedex?

  • De stoffenregelgeving Reach is sinds 1 juni 2007 van kracht
  • evofenedex-bedrijfsadvies helpt bij de voorbereiding op inspecties
  • evofenedex-bedrijfsadvies adviseert je bij het op de juiste manier toepassen van de wet- en regelgeving
Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder