Magazijninrichting en nieuwbouw

Herinrichten, verhuizen of nieuwbouw?

Ruimtegebrek en/of een inefficiënte organisatie is vaak de aanleiding voor het (her)inrichten of nieuwbouwen van magazijnen. Het herinrichten, verhuizen of nieuwbouwen van een magazijn zijn geen dagelijkse activiteiten. Denk je dat de huidige inrichting van jouw magazijn beter kan? Overweeg je nieuwbouw of heb je al concrete verhuisplannen voor jouw magazijn?

Fase 1: inventarisatie huidige situatie

 • Organisatie in het magazijn
 • Planning en werkverdeling in het magazijn
 • Magazijnactiviteiten en processen
 • Informatiestromen en –voorziening
 • Inzet van middelen

Fase 2: analyse

Om inzicht te krijgen in de goederenstroombewegingen, benodigde ruimte en opslagcapaciteit worden kwantitatieve gegevens verzameld en geanalyseerd. Tevens worden knelpunten in kaart gebracht.

Fase 3: vaststellen uitgangspunten

 • De toekomstige werkmethoden (incl. de mate van automatisering/mechanisering)
 • Benodigde ruimte voor de uit te voeren activiteiten
 • Goederenstromen en routing
 • De te gebruiken intern transportmiddelen

Fase 4: ontwikkelen schetsplan magazijn

 • De locaties en grootte van de gedefinieerde ruimten
 • De herinrichting en routing

evofenedex adviseert je bij het (her)inrichten van magazijnen

Dit kan zowel betrekking hebben op de herinrichting van bestaande magazijnen als de inrichting of de bouw van een nieuw magazijn.

Adviezen en begeleiding

 • evofenedex adviseert je bij het (her)inrichten van magazijnen.
 • evofenedex begeleidt indien gewenst ook de implementatie van de nieuwe inrichting.
Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder