skipToContentskipToFooter

Het gebruik van lithiumbatterijen in onze maatschappij is de afgelopen jaren flink gestegen. Daarmee zijn ook het vervoer en de opslag flink toegenomen, zowel los, als in apparaten. In nieuwstaat, maar ook gebruikt of in defecte staat. 

Deze ontwikkeling loopt achter op de snelheid waarin regelgeving voor opslag en vervoer tot stand komt of wordt aangepast. Voor opslag bestonden tot voor kort enkele (semi)-vrijblijvende circulaires en handreikingen, die naast elkaar bestonden en dus verwarring konden oproepen. Sinds december 2023 is de PGS 37-2 richtlijn formeel vastgesteld waarbij de PGS 37-2 direct via maatwerk toegepast kan worden totdat het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) wordt herzien. Na herziening van het BAL is de PGS 37-2 van toepassing wanneer er volgens het BAL sprake is van een milieubelastende activiteit.

De netwerkgroep opslag en vervoer lithium-ionbatterijen is opgericht om samen na te denken over werkbare, heldere en proportionele regelgeving voor de veilige opslag en voor het veilig vervoer van lithiumbatterijen. In 2022 was het netwerk gericht op de komst van PGS 37-2, vanaf 2024 zal de nadruk liggen op de uitwerking daarvan in de praktijk, leren van elkaar en op vervoerskwesties.

Ook op het gebied van vervoer van lithium-batterijen ben je nooit klaar. Er zijn duidelijke signalen dat er bij de komende wijzigingen van het ADR (januari 2025) ook wijzigingen van bestaande én toevoegingen van nieuwe UN-nummer zullen volgen. Dit heeft ook gevolgen voor de PGS 37-2 maar ook zeker voor de processen in het vervoer van lithiumbatterijen. Blijf ook via de community op de hoogte van aankomende wijzigingen op alle aspecten van het vervoer van lithiumbatterijen.

De voordelen 

Als deelnemer aan deze netwerkgroep volg je alle ontwikkelingen vanaf de eerste rij. Je kunt meesturen in het realiseren van betere regelgeving en je kunt praktijkinformatie uitwisselen met andere deelnemers om zo de veiligheid binnen je eigen processen verbeteren. De groep is zo samengesteld dat hierin alle belangrijke bedrijfsprofielen zijn terug te vinden, bijvoorbeeld producent, importeur, groothandel, logistiek dienstverlener, beheerder of inzamelaar.  

Voor wie is de community bedoeld?  

De netwerkgroep richt zich op personen die binnen hun bedrijf verantwoordelijk zijn voor de omgang met gevaarlijke stoffen en die zicht hebben op de consequenties van regelgeving op de toekomst van hun bedrijf. Hier passen verschillende functies bij; van directeur-eigenaar tot QHSE-manager of veiligheidsadviseur. 

Hoe vaak kom je samen? 

De bijeenkomsten van de netwerkgroep zijn afgestemd op de ontwikkelingen in de PGS 37-regelgeving en vinden grofweg driemaal per jaar plaats. 

Alles wat je moet weten over de community

Help jezelf én jouw organisatie vooruit

Vragen over het netwerk of aanmelden?

Anja helpt je graag verder

Anja