skipToContentskipToFooter

Nederland en de EU werken in gestaag tempo aan het omvormen van ons land tot een circulaire economie. Deze omwenteling moet in 2050 voltooid zijn. In het Ondernemersnetwerk Logistiek in de Circulaire Economie helpen leden elkaar bij de transitie naar een circulair businessmodel. 

In een circulaire economie wordt zoveel mogelijk voorkomen dat producten op de afvalhoop eindigen. Goederen worden bijvoorbeeld gerepareerd, hergebruikt, refurbished of gerecycled. De logistiek van een circulaire economie is door de verschillende retourstromen intensief en complex. Goede ketenregie en -samenwerking spelen een cruciale rol om circulaire businessmodellen te laten slagen en om daadwerkelijk duurzaamheidswinst te pakken. Het belang van logistiek en ketensamenwerking krijgt in de praktijk maar weinig aandacht, terwijl ondernemers wel aangeven dit als een knelpunt te ervaren. 

Binnen het ondernemersnetwerk verzamelen we samen kennis over wat er vanuit de logistieke functie nodig is om als bedrijf succesvol circulair te ondernemen en passen deze via projecten ook toe. De nadruk zal daarbij liggen op ketensamenwerking en op logistieke vraagstukken. Hiervoor werken we samen met hogescholen en universiteiten. 

De voordelen 

Als deelnemer aan deze netwerkgroep volg je alle ontwikkelingen vanaf de eerste rij. Je kunt meesturen in het realiseren van betere regelgeving en je kunt praktijkinformatie uitwisselen met andere deelnemers en specialisten. Via onze samenwerkingen met kennisinstituten heb je bovendien toegang tot projecten waarbinnen je samen met collega-ondernemers, wetenschappers en studenten, concrete stappen kunt zetten voor de circulaire transitie van jouw bedrijf. 

Voor wie is de community bedoeld?  

Het ondernemersnetwerk is er voor iedereen die betrokken is bij de circulaire transitie van zijn of haar bedrijf en die geïnteresseerd is in de logistieke vraagstukken die daarbij passen. Functies die goed passen bij het netwerk zijn: supply chain managers, duurzaamheidsmanagers, logistiek managers en directie. 

Alles wat je moet weten over de community

Help jezelf én jouw organisatie vooruit

Vragen over het netwerk of aanmelden?

Elmar helpt je graag verder

Elmar