skipToContentskipToFooter

Copyright statement

evofenedex is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de evofenedex-website wordt getoond. Zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken en op de handelsnaam evofenedex.

Al het materiaal op deze website is eigendom van evofenedex. Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van evofenedex.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de evofenedex-website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de tonen pagina c.q. website van evofenedex is.

De eenvormige Benelux Merkenwet, de Handelsnaamwet, de Auteurswet 1912 en de internationale en supranationale verdragen en regelgeving zijn van toepassing. Het reprorecht wordt voorbehouden. evofenedex treedt ten aanzien van al haar rechten uit Intellectuele eigendom altijd handhavend op.