skipToContentskipToFooter

Disclaimer

De evofenedex-website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot evofenedex en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de ‘Informatie’) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de evofenedex-website bekende gegevens. Deze Informatie wordt met de grootste zorg samengesteld en continu gecontroleerd en onderhouden.

evofenedex kan niet echter instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. Dit geldt in het bijzonder voor (verouderde) evofenedex-webpagina's die via zoekmachines en websites van derden worden bezocht.

evofenedex kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de evofenedex-website te allen tijde in werking is en dat de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. evofenedex behoudt zich het recht voor om de evofenedex-website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Toegang tot en gebruik van de evofenedex-website (www.evofenedex.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de evofenedex-website worden bekend gemaakt.

Hyperlinks

De evofenedex-website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan evofenedex eveneens geen verantwoordelijkheid dragen.

Wet- en regelgeving

Deze website en alle andere uitingen van evofenedex worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de Wet bescherming Persoonsgegevens d.d. 6 juli 2000 (Stbl 2000.302, in werking getreden 1 september 2001).

De evofenedex-organisatie is gevestigd binnen het Arrondissement Den Haag. Onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.