skipToContentskipToFooter

Aanbesteden

De Rijksoverheid koopt jaarlijks voor ongeveer 57 miljard euro aan diensten en goederen in. Zij is voor het bedrijfsleven dus een belangrijke opdrachtgever. Dit inkopen gebeurt door middel van aanbesteding. Dat is een procedure waarbij de Rijksoverheid bekend maakt dat zij een opdracht wil laten uitvoeren. Bedrijven kunnen vervolgens een offerte uitbrengen. De Rijksoverheid selecteert uit die offertes het bedrijf dat de opdracht krijgt. Dit wordt ‘gunning’ genoemd.

Aanbestedingsprocedure

Aanbesteden is aan regels gebonden. Deze regels zijn te vinden in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). Het doel van een aanbestedingsprocedure is dat de overheid op een transparante en niet-discriminerende wijze inkoopt. Zo ontstaat (eerlijke) concurrentie tussen bedrijven en hebben zij gelijke kansen. Voor overheden is aanbesteding belangrijk om tegen een juiste prijs- en kwaliteitsverhouding in te kunnen kopen.

Vragen over juridische zaken?

Lorenzo en de zijn collega's helpen je graag verder.

Lorenzo juridische zaken evofenedex