skipToContentskipToFooter

Jaarlijks worden er in Nederland meer dan een miljoen douaneaangiftes gedaan. In de praktijk is gebleken dat het doen van een goede aangifte vaak moeilijker is dan gedacht. Een kleine onnauwkeurige misser, heeft soms verstrekkende gevolgen. Zo is er regelmatig onduidelijkheid over de oorsprong-regelgeving.

Verlaagd douanerecht

Oorsprong is een belangrijk aspect bij het doen van een douane aangifte. De oorsprong kan een essentiële rol spelen, omdat veel tarifaire en non-tarifaire maatregelen zijn gebaseerd op de oorsprong van goederen. Naast de vraag of de goederen zonder belemmering mogen worden binnengebracht in de Europese Unie (EU) kan er ook een verlaagd douanerecht van toepassing zijn.

Herkomst versus oorsprong

Maar wat wordt er precies bedoeld met oorsprong? Enkele begrippen die regelmatig door elkaar worden gehaald, zijn herkomst en oorsprong. Een product kan dezelfde herkomst als oorsprong hebben, maar dit is in heel veel gevallen ook compleet anders. Stel, je koopt een in Zuid Korea geproduceerde auto en rijdt er in Nederland zes jaar in. Dan is en blijft de auto van oorsprong Zuid-Koreaans. Vervolgens exporteer je de auto naar Zwitserland. De oorsprong blijft nog steeds Zuid Korea, maar de herkomst is de Europese Unie. Dit is een zeer belangrijk punt bij de douaneaangifte.

Kennis

De oorsprongsregels voor de preferentiële oorsprong worden beschreven in de protocollen van de handelsovereenkomsten die de Europese Unie heeft gesloten met de partnerlanden. Ook hier is weer sprake van de term ’geheel en al verkregen’, maar ook termen als toereikende en ontoereikende bewerkingen en cumulatie komen voorbij. Het zal duidelijk zijn dat de douanematerie niet altijd eenvoudig te doorgronden is, een gedegen kennis van de oorsprongswetgeving en de interpretatie hiervan is voor betrokkenen vaak onontbeerlijk. Wij hebben de parate kennis van deze wetgeving en ook ervaring met het toepassen ervan.

Essentieel

In de praktijk blijkt goede douanekennis essentieel bij het uitoefenen van het douanevak. Zijn er twijfels of vragen over het interpreteren van de oorsprong-regels? Neem gerust contact op met één van onze specialisten. Wij brengen specialisten uit het vakgebied met elkaar in contact en helpen bij het doen van een foutloze aangifte.


Plan van aanpak

We beginnen met een telefonische intake met onze gespecialiseerde ledenadviseur. Hiermee brengen we de situatie bij jouw bedrijf in kaart. Na het daaropvolgende adviesgesprek van een dagdeel, ontvang je een overzichtelijk rapport met bevindingen en aanbevelingen waardoor je in staat bent de juiste regels toe te passen.

Waarom evofenedex?

  • Jarenlange ervaring op het gebied van douane
  • Wij hebben gespecialiseerde adviseurs in dienst
  • Nauwe samenwerking met Beursvaartadres en diverse software leveranciers
  • Profiteer als lid van de ervaring uit een collectief van duizenden leden
  • Een brede blik op internationaal ondernemen die uniek en onafhankelijk is
  • Profiteer van de voordelen van jouw ondernemersvereniging; scherpe prijzen, persoonlijk contact en expertise op jouw vakgebied

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav