Ons aanbod aan gemeenten voor een sterk, duurzaam en efficiënt systeem van handel en logistiek

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Door de toenemende verstedelijking is een goede balans tussen wonen en ondernemen in de binnenstad steeds belangrijker. Een groeiend aantal inwoners zorgt ervoor dat steden zoeken naar ruimte om inwoners gezond, betaalbaar en duurzaam te kunnen laten wonen en leven. 

Tegelijkertijd zorgt deze ontwikkeling voor een toenemende behoefte aan handel en logistiek. Denk aan alle voorzieningen in gemeenten die afhankelijk zijn van een efficiënt werkend logistiek systeem, zoals ziekenhuizen, fabrieken, culturele instellingen en winkels. Een vitaal ondernemersklimaat hoort hierbij: immers, werkgelegenheid is in iedere gemeente van belang. 

Samenwerken

Het is een stevige uitdaging om daarbij de juiste balans te vinden. evofenedex, de vertegenwoordiger van meer dan 10.000 handels- en productiebedrijven pakt deze uitdaging graag, samen met de gemeenteraden op. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 doen wij een aanbod om te kunnen komen tot een blijvend sterk, duurzaam en efficiënt systeem van handel en logistiek. In dit document zijn voorbeelden van de dagelijkse praktijk hoe wij balanceren tussen het bevorderen van handel en logistiek en het dienen van het maatschappelijk belang. Download het document

gemeente_cover

Ons aanbod vanuit handel en logistiek

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder