skipToContentskipToFooter

Wat zijn de valkuilen en hoe kun je die vermijden?

Door het in werking treden van fase 2 van het Border Target Operating Model van het Verenigd Koninkrijk, voert de Britse douane sinds 30 april 2024 fysieke controles uit op binnenkomende fytosanitaire en veterinaire producten vanaf de middelrisicocategorie uit de Europese Unie. Wat zijn daarbij de valkuilen voor Nederlandse exporteurs en hoe kunnen zij deze vermijden?

Algemene valkuilen

Zendingen met een laag risico verzenden zonder begeleidende commerciële documenten

Zendingen met een laag risico volgens het Border Target Operating Model (BTOM) moeten vergezeld zijn van relevante handelsdocumenten van de leverancier. Handelaren hoeven geen gezondheidscertificaat mee te sturen. Zendingen met een laag risico worden niet onderworpen aan routinecontroles van documenten en fysieke productcontroles. Desondanks kunnen vanaf 30 april 2024 nog steeds controles worden uitgevoerd wanneer er een vermoeden is van een specifiek risico.

Richtlijnen over wat een handelsdocument voor producten met een laag risico moet bevatten, zijn hier beschikbaar.

Composieten onjuist categoriseren

Goederen worden soms ten onrechte geïdentificeerd als samengestelde producten, en daarom geclassificeerd als laag risico, terwijl dit niet het geval is. Handelaren moeten ervoor zorgen dat hun exporteur volgens deze procedure heeft bevestigd dat het product een samengesteld product is.

Meerdere gezondheidscertificaten bij één prenotification/kennisgeving toevoegen

In het algemeen moet elk gezondheidscertificaat bij één importmelding zijn toegevoegd ter kennisgeving. Dit betekent dat voor een gemengde lading met meerdere goederen met een gemiddeld risico meerdere kennisgevingen van invoer nodig zijn.

‘Samengestelde’ producten worden anders behandeld. Hierbij is sprake van een enkel product dat onderdelen van dierlijke oorsprong (products of animal origin, POAO) met een middelhoog risico bevat, en dat niet voldoet aan de definitie van een samengesteld product. Bijvoorbeeld sushi met rauwe vis. Verdere richtlijnen voor ‘samengestelde’ producten zijn in voorbereiding.

Dag van de Binnendienst 2024

Leer in één middag alles over veranderende wet- en regelgeving en de impact op het werk van de binnendienstmedewerker. Spijker tegelijkertijd je kennis bij met diverse praktische workshops.

Beeld dag van de BD 2024_web.jpg

Valkuilen gezondheidscertificaat exporteren

Attesten onjuist verwijderen

Controleer of attesten zijn ingevuld in overeenstemming met het modelcertificaat ‘aantekeningen voor invulling’ en of alle niet van toepassing zijnde attesten correct zijn verwijderd of weggelaten uit het certificaat. Handmatige verwijderingen moeten worden geparafeerd en afgestempeld. Indien elektronisch ingevuld als een verifieerbare PDF zijn de handtekening en het stempel per pagina voldoende.

Verkeerd modelcertificaat verstrekken

Bevoegde autoriteiten in landen van de Europese Unie (EU) moeten een gezondheidscertificaat verstrekken aan exporteurs van dieren en dierlijke producten naar Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales), de Kanaaleilanden en het eiland Man. De modelgezondheidscertificaten dekken alle invoereisen voor dieren en dierlijke producten in Groot-Brittannië, de Kanaaleilanden en het eiland Man.

Handelaren mogen de modelgezondheidscertificaten op GOV.UK niet rechtstreeks kopiëren. De bevoegde autoriteiten moeten hun eigen officiële documenten maken voor gebruik door exporteurs. Deze documenten moeten alle informatie van de modelcertificaten bevatten. Wat dus niet mag, is het importeren van goederen met gebruikmaking van certificaten met het watermerk model certificate only, die zijn gedownload van GOV.UK.

Als het product een middelhoog risico heeft en er geen gezondheidscertificaat voor wordt afgegeven op GOV.UK, dan kan hiervoor een invoervergunning of autorisatie nodig zijn. Meer informatie is hier beschikbaar. Als het product een middelhoog risico heeft en er wel een gezondheidscertificaat voor wordt afgegeven op GOV.UK, maar handelaren niet in staat zijn om een gezondheidscertificaat te krijgen van een bevoegde EU-autoriteit, kun je via e-mail contact opnemen met [email protected].

Fouten maken met de handtekening

Als er een papieren certificaat wordt gebruikt, moet dit voorzien zijn van de handtekening en het stempel van een gecertificeerde ambtenaar. Verifieerbare PDF-certificaten moeten een geldige digitale handtekening hebben.

Pagina's niet of onjuist nummeren

Alle pagina's van het certificaat moeten opeenvolgend genummerd zijn.

Geen regionalisatiecode vermelden

Als een product onderhevig is aan regionalisatiemaatregelen, moet hierbij de juiste regiocode uit de lijst op GOV.UK vermeld worden.

Fase 3 start in oktober

Op 31 oktober 2024 treedt de laatste fase van het BTOM in werking. De Safety & Security Declarations worden dan verplicht voor alle import uit de EU. Hierbij heeft het Verenigd Koninkrijk het aantal verplichte datasetvelden verminderd. Meestal zal jouw douaneagent de declaratie doen, maar hiervoor heeft hij wel de juiste gegevens nodig. Bijvoorbeeld een kopie van het fytosanitair- of gezondheidscertificaat, die je als pdf-bestand naar de douaneagent kunt sturen.

Dit artikel is geschreven door Rostislav Ilchenko, ledenadviseur Internationaal Ondernemen bij evofenedex. Het artikel is ook verschenen in globe, het magazine voor internationaal ondernemen van evofenedex.

Vragen over internationaal ondernemen?

Rostislav en zijn collega's helpen je graag verder

Rostislav