skipToContentskipToFooter

In een (internationaal) handels- en productiebedrijf werken doorgaans diverse soorten mensen

In een (internationaal) handels- en productiebedrijf werken doorgaans diverse soorten mensen. Deze organisaties bieden werkgelegenheid aan mensen met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. De medewerkers verschillen van elkaar op het gebied van sekse, leeftijd, geaardheid, afkomst en religie. De verbindende factor is het werk dat ze gezamenlijk verrichten. Internationale bedrijven hebben vaak al een voorsprong op diversiteitsgebied. Ze zijn immers al gewend internationaal te denken en met veel verschillende culturen te werken. Maar wanneer kun je spreken van een bewust beleid?

Van diversiteitsbeleid is sprake als een organisatie bewust kiest voor een diverse personele samenstelling en als het beleid inclusie bevordert, discriminatie voorkomt en onbewuste bevooroordeling tegengaat. Diversiteitsbeleid kan ervoor zorgen dat een organisatie efficiënter gaat werken omdat de eigenschappen en talenten van allerlei verschillende mensen beter tot hun recht komen.

Bij inclusiebeleid is er sprake van een bewuste keuze elk individu te behandelen als een insider en deze aan te moedigen zijn unieke eigenschappen te behouden en in te zetten voor de organisatie. Gelijkwaardigheid vormt de basis en is belangrijk om iedereen het gevoel van waardering te geven en zich op zijn gemak te laten voelen. Daadwerkelijke inclusie komt tot nu toe weinig voor binnen Nederlandse bedrijven. Vaker wordt er uitgegaan van een standaard gemeenschappelijke cultuur; er heerst niet zozeer een cultuur waarin ieder individu aangemoedigd wordt zich te onderscheiden. 

Beleid gericht op diversiteit en inclusie bestaat uit een door de organisatie gedragen visie, een plan van aanpak en toegewezen verantwoordelijkheden. Wil je hier werk van maken, lees dan het artikel over effectief beleid gericht op diversiteit en inclusie.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke evofenedex