skipToContentskipToFooter

Bereken eenvoudig of je in aanmerking komt voor deze ADR-vrijstelling

Ondernemers die kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren, kunnen in aanmerking komen voor ADR-vrijstellingen. De ‘Vrijstellingen in samenhang met de vervoerde hoeveelheid per transporteenheid’, ook wel de 1000-puntenregeling genoemd, is hier een bekend voorbeeld van. 

In hoofdstuk 1.1.3.6 van het ADR is een vrijstellingsregeling opgenomen voor het vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen in beperkte hoeveelheden per voertuig. Het maximum per voertuig is afhankelijk van de te vervoeren stoffen. Maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn om de juiste berekeningsfactor toe te passen. Daarom heeft evofenedex een rekentool gemaakt. Met behulp van de zogenoemde 1000-puntentabel bereken je met onze tool eenvoudig of de vrijstellingsregeling van toepassing is.

Hoe werkt het?

Je vult de te vervoeren hoeveelheden per vervoerscategorie in en de rekentool rekent voor je uit hoeveel punten dit per vervoerscategorie oplevert. De juiste vervoerscategorie vind je terug in kolom 16 van tabel A, ook wel de stoffenlijst genoemd. Tegelijkertijd controleert de rekentool of de maximaal toegestane hoeveelheden worden overschreden en of het totaal aantal punten niet boven de 1000 uitkomt.

De opgetelde hoeveelheden (in liters of kilogrammen) en het berekende aantal punten neem je vervolgens over op het vervoersdocument. Let er daarbij op dat je deze gegevens nog vertaalt naar het Engels, Frans of Duits als je zending uiteindelijk Nederland verlaat.

Maximumaantal punten overschreden?

Indien het maximumaantal punten is overschreden, verschijnt er een foutmelding in de tool. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet je de aangeboden hoeveelheid aanpassen. Doe je dat niet, dan zijn alle regels van het ADR van toepassing.

Wie mag de vrijstelling toepassen?

Om de 1000-puntenregeling te mogen toepassen, moet je een zogeheten awarenesstraining hebben gevolgd. Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.2.1 in het ADR.

Heb je vragen over de ADR-vrijstellingen of over onze tool?

Onze ledenadviseurs staan dagelijks voor je klaar. Neem telefonisch contact op via 079 3467 346 of mail naar [email protected].

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex