skipToContentskipToFooter

Een ongeluk met gevaarlijke stoffen zit in een klein hoekje. Als werkgever ben je verplicht alle risico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen tot een minimum te beperken. Maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Een klein incident met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben. Wat doe je als het toch misgaat?

In veel gevallen moet een ‘ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen’ gemeld worden bij een of meerdere instanties. Voorbeelden van deze instanties zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport, bevoegd gezag, Rijkswaterstaat of een waterschap. Wanneer je welk ongeval moet melden, en waar je dit moet doen, zorgt vaak voor veel onduidelijkheid.

Om je hiermee te helpen, heeft evofenedex een poster gemaakt met een stroomschema over het melden van ‘ongewone voorvallen’. Beantwoord de vragen in het schema en je weet of je het voorval moet melden. En zo ja, waar je dat het beste kunt doen.

De poster is exclusief voor leden van evofenedex

Let op: hoewel met de grootst mogelijke zorg opgesteld, kan en zal evofenedex op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden, voortvloeiend uit de toepassing van het bovenstaande schema. Het bovenstaande schema treedt uiteraard ook niet in de plaats van de geldende regelgeving op dit terrein. Deze omschrijvingen gelden slechts als uitleg van of aanvulling op de vigerende wet- en regelgeving en bijbehorende vergunningen.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis