skipToContentskipToFooter

Wegwijs in het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels

In Nederland en in alle andere ADR landen, worden dagelijks veel gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd. De kortste route is, met name in Nederland, meestal door een tunnel. Niet alle tunnels zijn echter geschikt voor veilig vervoer van alle gevaarlijke stoffen. In de landen die zich hebben aangesloten bij het ADR, zijn de tunnels daarom verdeeld in diverse categorieën, aangeduid met de letters A t/m E. Een tunnel van categorie A kent geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar vervoer van gevaarlijke stoffen door een tunnel van categorie E, is nagenoeg verboden.

Voor elke stof met een stofidentificatienummer, een UN-nummer, kun je in kolom 15 van de stoffenlijst (ADR 3.2, tabel A) terugvinden welke tunnelcode voor deze stof van toepassing is. Op een ADR-vervoersdocument staan gegevens over de gevaarlijke stoffen in de lading. Naast het UN-nummer voor de stof en de vervoersnaam, kom je op het vervoersdocument dus ook de geldende tunnelcode tegen.

Handig overzicht

Om je wegwijs te maken in het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels in Nederland, hebben we een volledig overzicht gemaakt van de verschillende tunnelcodes en van de daarbij behorende categorieën. Het overzicht van tunnelcodes en tunnelcategorieën bieden we in drie varianten aan:

  • Creditcardformaat voor onderweg
  • A2-poster voor kantoor
  • Digitaal

Deze tools zijn exclusief beschikbaar voor leden van evofenedex.

Hoe lees je de tabel?

Staat er op het ADR-vervoersdocument een tunnelcode vermeld? Dan geeft deze tabel snel duidelijkheid door welke tunnels het vervoer wel en niet is toegestaan.

De tunnelcode kan één maar vaak ook twee codes bevatten, bijvoorbeeld (C/D). De eerste code (C) is dan van toepassing op het vervoer in tanks (of ook losgestort vervoer in het geval van tunnelcategorie D) en de tweede code (D) is van toepassing voor het overige vervoer, zoals stukgoed. Deze tabel maakt in één oogopslag de trapsgewijze opbouw van het tunnelregime zichtbaar.

Let op: Staan er twee tunnelcodes op het ADR-vervoersdocument? De tunnelcode met de grootste beperking geldt dan voor de gehele lading.

Voorbeeld

Voor een bepaalde gevaarlijke stof staat op het vervoersdocument de tunnelcode (D/E) vermeld. Dan mag je met losgestort vervoer of met vervoer in tanks, alleen door tunnels van categorie A, B en C. Vervoer je het als stukgoed? Dan mag je ook door tunnels met categorie D.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis