skipToContentskipToFooter

Pijpleidingen transporteren zeventig procent van de chemische producten. Aardolie en aardolieproducten gaan voor meer dan de helft via de pijpleiding en voor ruim veertig procent per binnenschip. Pijpleidingen transporteren ook zeventig procent van de chemische producten. De overige dertig procent gaat over water, spoor of over de weg. 

Voorschiften

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (8 procent van alle goederenvervoer) zorgen ervoor dat producten met gevaarlijke stoffen goed zijn verpakt en dus niet vrij kunnen komen. Ze moeten door goed materieel worden vervoerd, duidelijk herkenbaar zijn en worden behandeld door speciaal opgeleid personeel.

ADR en RID

Het ADR en RID (Europese Verdragen voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg respectievelijk per spoor) geven voorschriften voor het vervoer van alle gevaarlijke stoffen (explosieven, brandbare gassen, oxiderende of giftige stoffen en radioactief materiaal).

Per 2005 zijn, met het oog op terrorismepreventie, in het ADR, RID en ADN nieuwe beveiligingsvoorschriften van kracht. 

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex