skipToContentskipToFooter

Het aanbrengen van gevaarpictogrammen en risico- en veiligheidszinnen op verpakkingen met gevaarlijke stoffen is wereldwijd geregeld in de GHS regels, in de Europese Unie geldt het daarop gebaseerde CLP.

CLP-verordening

CLP of de CLP-verordening is de nieuwe Europese verordening over de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels. De wetgeving introduceert in de gehele EU een nieuw systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen, gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN GHS).

Eén van de doelstellingen van het GHS is het garanderen van een hoog beschermingsniveau voor de gezondheid van mens en milieu.

Verplichtingen van het GHS

De invoering van het GHS bevat verplichtingen voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren of op de markt brengen (handelsbedrijven). Er is immers sprake van een nieuwe systematiek voor de indeling en gebruikersetikettering van verpakkingen met gevaarlijke stoffen. Er zijn nieuwe gevaarpictogrammen en nieuwe Hazard Statements’ en ‘Precautionairy statements’ ter vervanging van de huidige risico- en veiligheidszinnen (r- en s-zinnen). Een logisch gevolg hiervan is dat ook de veiligheidsinformatiebladen aangepast zullen moeten worden.

Indelen en etiketteren volgens GHS verplicht

Binnen de Europese Unie is het GHS omgezet in EU-Verordening 1272/2008 en wordt ook wel CLP genoemd (Classification, Labelling and Packaging of chemicals). Sinds 1 december 2010 wordt de nieuwe wijze van het indelen en etiketteren volgens het GHS in fases verplicht.

Het toepassen van wet- en regelgeving in jouw bedrijf

evofenedex bedrijfsadvies adviseert je bij het op de juiste manier toepassen van de wet- en regelgeving. Na een intake waarbij alle aspecten en wensen in kaart worden gebracht ontvangt de klant een gespecificeerde en onderbouwde opdrachtomschrijving.

Globally Harmonised System

  • Het aanbrengen van gevaarpictogrammen en risico- en veiligheidszinnen op verpakkingen met gevaarlijke stoffen is wereldwijd geregeld in de GHS regels, in de Europese Unie geldt het daarop gebaseerde CLP.
  • CLP of de CLP-verordening is de nieuwe Europese verordening over de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels.
  • evofenedex bedrijfsadvies adviseert je bij het op de juiste manier toepassen van de wet- en regelgeving.

Advies wet- en regelgeving met GHS

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex