skipToContentskipToFooter

Elke verpakking/cilinder met gevaarlijke stoffen moet goed zichtbaar en leesbaar zijn voorzien van het 4-cijferige internationale stofidentificatienummer (UN-nummer), voorafgegaan door de letters 'UN', en van één of meer gevaarsetiketten.

Het UN-nummer, met inbegrip van de letters ‘UN’, moet minstens 12 mm hoog zijn. Op verpakkingen met maximaal 30 liter capaciteit of 30 kg netto massa en cilinders met 60 liter watercapaciteit, moet de afmeting minstens 6 mm hoog zijn. Op verpakkingen met een inhoud van maximaal 5 liter of 5 kg moet de tekst van een geschikte (leesbare) afmeting zijn. De onderstaande informatie is bijgewerkt aan de hand van ons onderzoek naar de verzending van consumentenproducten met gevaarlijke stoffen. Hieronder lees je meer over de ADR-regelgeving voor etikettering.

Gevaarsetiketten geven met een symbool het gevaar van een stof aan. Als een stof verschillende gevaarseigenschappen heeft, kan de verpakking zijn voorzien van meerdere gevaarsetiketten. In kolom (5) van tabel A in hoofdstuk 3.2 van het ADR staat welk etiket gebruikt moet worden. Zie de etiketten onder aan deze pagina.

Cilinders en verpakkingen met meer dan 5 liter of 5 kg milieugevaarlijke stoffen moeten (tevens) worden gekenmerkt met het zogenaamde ‘dode vis/boom-symbool’. Zie hiervoor ADR 5.2.1.8.3.

Gevaarsetiketten en het milieugevaarlijk kenmerk zijn ruitvormig met zijden van 100 mm. Ze moeten op 5 mm van de rand zijn omlijnd, tenzij ze zijn aangebracht op een contrasterende achtergrond. In de onderste helft van het gevaarsetiket moet een cijfer staan dat overeenkomt met de gevarenklasse.

Het behandelingsetiket ‘deze kant boven’ geeft met pijlen aan welke kant van de verpakking boven moet worden gehouden en is verplicht op (zie ADR 5.2.1.10.1):

  • samengestelde verpakkingen met binnenverpakkingen die vloeistoffen bevatten;
  • enkelvoudige verpakkingen die voorzien zijn van ontluchtingsinrichtingen;
  • cryo-houders voor het vervoer van sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen.

Etiketten en het milieugevaarlijk kenmerk mogen worden verkleind als de afmeting van de verpakking dit noodzakelijk maakt, onder voorwaarde dat ze duidelijk zichtbaar blijven.

IBC's

IBC’s (intermediate bulk containers) met een inhoud van meer dan 450 liter moeten op twee tegenovergestelde zijden voorzien zijn van het UN-nummer, gevaarsetiketten/kenmerken.

Limited quantities

Op verpakkingen met gevaarlijke stoffen in limited quantities (gelimiteerde hoeveelheden) hoeft geen gevaarsetiket, maar overeenkomstig ADR-hoofdstuk 3.4.7 een ruitvormig etiket met zijden van 100 mm, een zwarte boven- en onderpunt en een witte rand in het midden.

Excepted quantities

Op verpakkingen met gevaarlijke stoffen in excepted quantities overeenkomstig ADR-hoofdstuk 3.5 moet een vierkant etiket met zijden van ten minste 100 mm zijn aangebracht met daarin:

  • de letter "E" in een cirkel;
  • het nummer van het etiket van het hoofdgevaar;
  • de naam van de afzender of de geadresseerde, tenzij deze elders op de verpakking staat.

Oververpakking

Als een extra oververpakking wordt gebruikt (zoals een omdoos, krat of pallet), dan moet hierop alle UN-nummers, gevaarsetiketten en kenmerken worden aangebracht, die op de verpakkingen in de oververpakking staan, alsmede het opschrift ‘oververpakking, tenzij de UN-nummers, gevaarsetiketten en kenmerken aan de buitenkant van de oververpakking duidelijk zichtbaar zijn.

Het opschrift ‘oververpakking’ moet in de taal van het land van afzending en tevens in het Engels, Frans of Duits. Voor transporten binnen Nederland is één taal toegestaan, met de keuze uit Nederlands, Engels, Frans of Duits. Het opschrift ‘Oververpakking’ moet een hoogte hebben van minimaal 12 mm.

Gevaarsetiketten geven met een symbool het gevaar van een stof aan. Als een stof verschillende gevaarseigenschappen heeft, kan de verpakking zijn voorzien van meerdere gevaarsetiketten. In kolom (5) van tabel A in hoofdstuk 3.2 van het ADR staat welk etiket gebruikt moet worden. Voor een overzicht van de etiketten, zie hieronder.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex