skipToContentskipToFooter

Transporteenheden met gevaarlijke stoffen moet je kenmerken met de proper shipping name en/of het UN-nummer. De kenmerken moeten goed zichtbaar en leesbaar zijn en 3 maanden blootstelling aan zeewater kunnen doorstaan.

Proper shipping name

De proper shipping name (vervoersnaam) moet je duurzaam aanbrengen aan weerszijden van:

 • tanktransporteenheden;
 • transporteenheden met losgestort goed;
 • andere transporteenheden met verpakte goederen, waaraan slechts één UN-nummer is toegewezen, en waarop geen etiket, UN-nummer of marine pollutant kenmerk hoeft te worden aangebracht.

In dit laatste geval mag je in plaats van de proper shipping name ook het UN-nummer vermelden. De afmeting van de proper shipping name is minimaal 65 mm hoog en moet een contrasterende kleur hebben met de ondergrond. Bij transporttanks met een inhoud van minder dan 3.000 liter, mag de hoogte van de proper shipping name verkleind worden tot 12 mm.

UN-nummer

Het UN-nummer moet je aanbrengen op:

 • vaste stoffen, vloeistoffen of gassen, vervoerd in tanktransporteenheden, inclusief op elk compartiment van een tanktransporteenheid met meerdere compartimenten;
 • verpakte gevaarlijke goederen, in een hoeveelheid van meer dan 4.000 kg bruto massa, waaraan slechts één UN-nummer is toegewezen en die de enige gevaarlijke goederen in de transporteenheid zijn;
 • onverpakt LSA-I- of SCO-I-materiaal van klasse 7 in of op een voertuig, in een vrachtcontainer of in een tank;
 • verpakt radioactief materiaal met een enkelvoudig UN-nummer in of op een voertuig of in een vrachtcontainer, dat moet worden vervoerd onder exclusief gebruik;
 • vaste gevaarlijke goederen in bulkcontainers.

U brengt het UN-nummer aan in zwarte cijfers van minimaal 65 mm:

 • tegen een witte achtergrond op de onderste helft van het (primaire) etiket, of
 • op een oranje rechthoekige plaat van minimaal 120 mm hoog en 300 mm breed, met een zwarte rand van 100 mm, direct naast het etiket of het kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen.
 • voor transporttanks met een capaciteit van niet meer dan 3.000 liter kan het UN-nummer op de buitenoppervlak van de tank verkleind worden op een geschikte oranje rechthoekig in letters van niet minder dan 25 mm hoog.
 • Wanneer geen groot etiket of kenmerk voor milieugevaarlijke stoffen vereist is, moet het UN-nummer onmiddellijk naast de proper shipping name worden geplaatst.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex