skipToContentskipToFooter

Het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen begint bij het correct identificeren en labelen van gevaarlijke stoffen. Dit is niet altijd even makkelijk. De juiste wijze van kenmerken en etiketteren is onder meer afhankelijk van de classificatie van de gevaarlijke stoffen, de wijze van transport en de (internationaal) geldende wet- en regelgeving. Een foutje kan vervelende gevolgen hebben voor de veiligheid, maar ook voor de efficiency van het logistieke proces.

Om je te helpen bij het herkennen van de verschillende kenmerken en etiketten binnen de gevaarlijke stoffen hebben we een poster gemaakt. Op deze A1-poster vind je de gevarenklassen, behandelingsetiketten en GHS-symbolen. Handig voor in het magazijn of op kantoor.

De poster is exclusief voor leden van evofenedex

Let op: hoewel met de grootst mogelijke zorg opgesteld, kan en zal evofenedex op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden, voortvloeiend uit de toepassing van de bovenstaande poster. Het poster treedt uiteraard ook niet in de plaats van de geldende regelgeving op dit terrein. Deze omschrijvingen gelden slechts als uitleg van of aanvulling op de vigerende wet- en regelgeving en bijbehorende vergunningen.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis