skipToContentskipToFooter

De richtlijn helpt bedrijven te bepalen hoe ze moeten omgaan met de opslag van een ‘grote energievoorraad’. De PGS 37-2 deelt bedrijven in categorieën (typicals) in met behulp van een soort van stroomschema. Iedere typical heeft zijn eigen bijzonderheden. Een magazijn vol met iPhones is qua veiligheid bijvoorbeeld minder risicovol dan een magazijn vol met afval dat onder meer uit batterijen bestaat.

Voor iedere typical is een aantal scenario’s gemaakt. Aan die scenario’s zijn doelen gekoppeld en die leiden vervolgens naar de maatregelen. Een fijne en duidelijke systematiek. Lastig blijft alleen wel om te bepalen wanneer iets opslag is en wanneer niet (bijvoorbeeld werkvoorraad). evofenedex kan bedrijven daar eventueel bij helpen.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis