skipToContentskipToFooter

De batterijen kun je herkennen aan de tekst die erop staat (bijvoorbeeld ‘lithium’). Vrij eenvoudig dus. Maar zodra de batterijen in een verpakking zitten, wordt het lastiger. In principe hoort er dan een klasse 9A-etiket of batterijenkenmerk op de buitenverpakking te zitten. Maar door de bijzondere bepaling 188 van het ADR vallen lithium(-ion)batterijen soms niet onder het ADR (de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg).

Daardoor mag je soms enorme hoeveelheden lithiumbatterijen in containers zónder labels vervoeren. En dan wordt het knap lastig om de batterijen te herkennen. In de praktijk is het dus mogelijk dat een magazijn uitpuilt van de lithium(-ion)batterijen, zonder dat het bedrijf dat weet. Controleer bij twijfel daarom altijd je assortiment.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis