skipToContentskipToFooter

De richtlijn is bedoeld voor bedrijven die (producten met) lithium(-ion)batterijen distribueren, opslaan, samenstellen en/of installeren. In de richtlijn zelf wordt gesproken over lithiumhoudende energiedragers. Dat is de formele aanduiding voor dit soort batterijen.

Als we deze formulering aanhouden, kun je bij lithiumhoudende energiedragers denken aan bijvoorbeeld telefoons, laptops, horloges, elektrische fietsen en elektrische auto’s. De PGS-37-2 kan dus ook gelden voor auto­garages en fietsen- of horlogemakers die een showroom en/of opslagplaats hebben. Of voor afvalverwerkers.

Verder is de richtlijn onder andere belangrijk voor gemeenten en omgevingsdiensten die opslagruimtes controleren. En voor ingenieurs- en adviesbureaus, omdat die adviezen geven over de inrichting van een magazijn. En voor de brandweer natuurlijk ook, want die adviseert bedrijven hoe ze veilig lithiumhoudende energiedragers kunnen opslaan. Voor de brandweer is risicobeheersing een belangrijk thema, omdat die het vuur moet blussen als er brand ontstaat. Bij lithium(-ion)batterijen is dat erg lastig. 

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis