skipToContentskipToFooter

De PGS 37-2 is een document dat gaat over het veilig opslaan van lithiumbatterijen en -accu's. In het document staan de belangrijkste risico's die verbonden zijn aan deze opslag. De veiligheid van werknemers en de omgeving en brandveiligheid komen aan de orde, evenals de mogelijke gevolgen van de risico's in geval van een noodsituatie.

Om de risico's te beheersen en de negatieve impact op mens en milieu te minimaliseren, zijn specifieke doelen vastgesteld. Bij deze doelen horen bepaalde maatregelen die je kunt nemen om de doelen te bereiken. In plaats van de genoemde maatregelen in de PGS 37-2, is het ook mogelijk om vergelijkbare maatregelen te nemen, mits die in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Dennis en zijn collega's helpen je graag verder

Dennis