skipToContentskipToFooter

Pas jij regels rond de oorsprong van goederen correct toe?

Bij het internationaal verhandelen van goederen krijg je vaak te maken met oorsprongsdocumenten. Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. De Kamer van Koophandel geeft deze certificaten af. 

Het vaststellen van de oorsprong kan complex zijn en verstrekkende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de invoerheffing of de douaneaangifte. Ook komen er nogal wat vaktermen voorbij zoals preferentieel en niet-preferentieel, REX, toegelaten exporteur, etc. Het is dan ook belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken. Heb je twijfels of vragen over het interpreteren van de oorsprongregels? Neem gerust contact op met één van onze specialisten. Wij hebben de parate kennis van de oorsprong wet- en regelgeving en ervaring met de toepassing ervan.

Vraag een adviesgesprek aan

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex