skipToContentskipToFooter

Als je zaken doet met andere EU-landen, verricht je zogeheten 'intracommunautaire transacties' (ICT).

Je moet dan rekening houden met speciale btw-regels. De Douane komt bij deze transacties niet aan de orde. De controle op de betaling van btw en de verstrekking van handelsgegevens aan het CBS zijn volledig verlegd naar de administratie van bedrijven. Bedrijven hebben dan ook hiermee een aantal administratieve verplichtingen gekregen.

Invoer en uitvoer

Voor leveringen van goederen binnen de EU gelden de begrippen invoer en uitvoer niet meer als gevolg van het afschaffen van de fiscale grenzen binnen de EU per 1 januari 1993.

Invoer heet nu 'intracommunautaire verwerving' (ICV) en uitvoer wordt 'intracommunautaire levering' (ICL) genoemd. De begrippen invoer en uitvoer gelden alleen nog voor leveringen van goederen vanuit en naar landen buiten de EU. Goederen uit landen buiten de EU kunnen bij binnenkomst in de EU ook nog steeds onder douanetoezicht worden geplaatst.

ICT en btw

Uitgangspunt voor de heffing van omzetbelasting bij aankopen uit andere EU-landen is globaal:

  • transacties tussen ondernemers zijn altijd belast in het land waar de goederen naar toe gaan (meestal het land waar de afnemer is gevestigd); dit wordt het bestemmingslandbeginsel genoemd
  • verkopen aan particulieren zijn altijd belast in het land waar het vervoer van de goederen begint (meestal het land waar de goederen worden gekocht); het oorsprongslandbeginsel

Nieuwe regels teruggaaf btw en plaats van dienst vanaf 2010 (beknopt)

Sinds 1 januari 2010 gelden er andere regels voor de teruggaaf van buitenlandse btw en voor grensoverschrijdende diensten. De grootste veranderingen betreffen de regels voor grensoverschrijdende diensten.

Voor 'Business to Business'-diensten (B2B) is een geheel nieuwe hoofdregel ingevoerd om de plaats van dienst te bepalen. Voor 'Business to Consumer'-diensten (B2C) blijft de oude hoofdregel gelden. De plaats van dienst is de plaats waar de leverancier is gevestigd.

Verleggingsregeling

Om verplichte btw-registraties in andere lidstaten zoveel mogelijk te beperken is een verleggingsregeling van kracht voor alle B2B-diensten aan afnemers in andere EU-lidstaten.

Snellere teruggaaf

Vanaf 1 januari 2010 moeten bedrijven, die in een andere lidstaat goederen hebben gekocht, de betaalde btw bij de belastingdienst van het land van het bedrijf terugvragen, waarna deze belastingdienst het verzoek na controle doorstuurt naar de lidstaat van teruggaaf. De verzoeken moeten elektronisch worden ingediend en kunnen uiterlijk 30 september na afloop van het kalenderjaar worden ingediend.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex