skipToContentskipToFooter

Een intracommunautaire levering (ICL) is het tegenovergestelde van een Intracommunautaire verwerving

Bij een ICL naar een ander EU-land geldt het nultarief. De goederen kunnen Nederland belastingvrij verlaten, omdat je als leverancier de voorbelasting kunt aftrekken.

Geen ICL

In de volgende gevallen is er géén sprake van een ICL:

 • levering aan een particulier
 • levering aan een ondernemer in een ander EU-land, maar de goederen blijven in Nederland
 • verkoop en vervoer van goederen naar een land buiten de EU

Factuurvereisten

Als je aan een ondernemer of een niet-belastingplichtige rechtspersoon in een ander EU-land goederen levert, ben je verplicht een factuur uit te reiken. Jouw facturen moeten in elk geval de volgende verplichte gegevens bevatten:

 • jouw btw-identificatienummer. Dit is het nummer waaronder je als ondernemer bij de Belastingdienst staat geregistreerd. Een btw-identificatienummer heeft altijd 14 posities en begint in Nederland met NL, bijvoorbeeld NL001234567B01.
 • het factuurnummer: facturen moeten doorlopend zijn genummerd, eventueel in meerdere reeksen
 • de factuurdatum
 • jouw naam en adres
 • de naam en het adres van jouw afnemer
 • de datum van de levering of de dienst
 • de hoeveelheid en de soort geleverde goederen
 • de omvang en de soort geleverde diensten
 • per tarief of per vrijstelling
 • de eenheidsprijs exclusief btw
 • eventuele kortingen als die niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen
 • het toegepaste btw-tarief
 • de vergoeding
 • bij vooruitbetaling:
 • de datum van betaling, als die afwijkt van de factuurdatum
 • het btw-bedrag

In de volgende gevallen moet je, behalve jouw eigen btw-identificatienummer ook het btw-identificatienummer van jouw afnemer op de factuur vermelden:

 • bij intracommunautaire leveringen
 • bij diensten voor ondernemers in een andere EU-lidstaat
 • als een verleggingsregeling van toepassing is. De verschuldigde btw wordt dan geheven van de afnemer in plaats van de leverancier. Het gaat onder andere om de volgende gevallen:
 • onderaanneming en uitlening van personen in de bouw, scheepsbouw, schoonmaak- en afvalbranche en confectie-industrie
 • levering van een onroerende zaak, als koper en verkoper ervoor hebben gekozen om de levering met btw te belasten
 • leveringen en diensten door een buitenlandse ondernemer zonder vaste inrichting in Nederland

Als een bijzondere regeling van toepassing is, moet dat uit de factuur blijken. Het gaat om de volgende gevallen:

 • toepassing van de margeregeling bij handel in gebruikte goederen
 • toepassing van een verleggingsregeling (vermeld dan 'btw verlegd' op de factuur)
 • toepassing van een vrijstelling van btw
 • intracommunautaire levering

Je kunt jouw facturen zowel elektronisch als op papier verzenden. Voor het elektronisch verzenden van facturen gelden aanvullende voorwaarden.

Belasting

Je bent de belasting over de ICL (nultarief) verschuldigd op het moment waarop u aan uw afnemer de factuur uitreikt (de factuurdatum), ook als dat gebeurt voordat de goederen worden geleverd. Is op het moment van de levering van de goederen nog geen factuur uitgereikt, dan is de belasting verschuldigd uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op het moment van levering.

Dit geldt ook voor facturen voor gedeeltelijke betalingen van dezelfde levering. Als dergelijke facturen in verschillende kalenderkwartalen worden uitgereikt, heeft dit gevolgen voor de vermelding van de levering in de Opgaaf ICL.

Bij vraag 3b op jouw aangiftebiljet omzetbelasting moet de ICL van goederen naar andere EU-landen worden opgegeven. Op hetzelfde tijdstip moet de afnemer op zijn aangifte de ICV vermelden. Deze twee gegevens worden met elkaar vergeleken, ge-'matched’.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex