skipToContentskipToFooter

Wanneer verricht je een ICV en waar is deze belastbaar?

Als een ondernemer goederen aan je levert en deze goederen worden vervoerd van een EU-land naar Nederland, dan verricht je een intracommunautaire verwerving (ICV). Deze ICV is in Nederland belastbaar als de verwerving ook daadwerkelijk in Nederland plaatsvindt. Worden de goederen wel aan jou gefactureerd maar in een andere lidstaat afgeleverd, dan is er sprake van een ICV in die andere lidstaat.

Belasting

Over een ICV is de ondernemer belasting verschuldigd op het moment dat de leverancier de factuur uitreikt (factuurdatum), ook als dat gebeurt voordat de goederen zijn geleverd. Als er op het tijdstip van de levering van de goederen nog geen factuur is ontvangen, is de belasting verschuldigd uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarin de levering plaatsvond. Dit geldt eveneens voor facturen voor gedeeltelijke betalingen van dezelfde levering.

Berekening van de belasting

De omzetbelasting moet worden berekend over het bedrag dat aan je in rekening is gebracht. Bedragen in buitenlandse valuta moeten worden omgerekend in euro’s. Hanteer daarbij de laatst bekende verkoopkoers op het moment dat de belasting is verschuldigd.

Tarieven

Bij ICV van goederen in Nederland gelden dezelfde tarieven van de omzetbelasting als bij een binnenlandse levering (21, 9 of 0 procent).

Aangifte

Intracommunautaire verwervingen in Nederland moeten op het aangiftebiljet omzetbelasting worden vermeld bij vraag 4b.

Aftrek van voorbelasting

Ondernemers mogen de belasting die zij verschuldigd zijn in verband met een ICV als voorbelasting aftrekken. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij binnenlandse leveringen aan u of bij invoer van goederen (uit niet-EU-landen). Er geldt géén aftrek van voorbelasting bij de verwerving van goederen:

  • voor vrijgestelde prestaties
  • door kleine ondernemers die een ontheffing van administratieve verplichtingen hebben
  • voor het voeren van een bovenmatige status bijvoorbeeld het lidmaatschap van een serviceclub (Lions, Rotary)
  • voor het geven van relatiegeschenken en dergelijke aan personen die geen recht hebben op aftrek van voorbelasting, bijvoorbeeld particulieren
  • voor het aan uw personeel verstrekken van huisvesting, loon in natura, gelegenheid tot sport, ontspanning of privé-vervoer
  • voor andere persoonlijke doeleinden van uw personeel bijvoorbeeld privégebruik auto van de zaak


Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex