skipToContentskipToFooter

De intracommunautaire levering is belast met het 0% btw-tarief

De levering van goederen vanuit een EU lidstaat naar een andere EU lidstaat, waarbij zowel de leverancier als de afnemer van de goederen ondernemer voor de btw-heffing is, kwalificeert als een intracommunautaire levering (ICL) voor de btw. De intracommunautaire levering is belast met het 0% btw-tarief. Om het 0% btw-tarief te kunnen toepassen, is het van belang dat de afnemer een intracommunautaire verwerving (ICV) verricht. De intracommunautaire verwerving moet onderworpen zijn aan btw in de lidstaat van de afnemer. Een intracommunautaire verwerving is de verwerving van goederen vanuit een andere EU lidstaat door een btw-ondernemer

Verificatie btw-identificatienummers

Daarnaast is het van belang dat je het btw-identificatienummer van jouw afnemer controleert en vermeldt op de door je uit te reiken factuur. Het verifiëren van het btw-identificatienummer kan via het online systeem van de Europese Commissie voor uitwisseling van btw-informatie (VIES). Je dient de bevestiging van controle te bewaren in de administratie.

Bewijslast

Ten slotte is het van belang dat het vervoer van de goederen naar een andere EU lidstaat aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond. Het vervoer naar een andere EU lidstaat kan o.a. worden aangetoond door middel van een verzameling in de administratie van de volgende (kopieën van) documenten:

  • een schriftelijke bestelling van of correspondentie met de buitenlandse afnemer, waar uit blijkt dat de goederen naar een ander EU lidstaat vervoerd dienen te worden;
  • de op naam van de buitenlandse afnemer gestelde factuur;
  • vervoersbescheiden, bijvoorbeeld CMR-vrachtbrieven;
  • een betaling vanuit het buitenland;
  • een commercieel gebruikelijke ontvangstbevestiging van de goederen van de afnemer.

Afhaaltransacties

Als de afnemer zelf het vervoer van de goederen naar een andere EU lidstaat regelt, zal het lastig zijn om aan te tonen dat de goederen werkelijk naar de andere EU lidstaat zijn vervoerd. Gaat het om een vaste afnemer, dan kan gebruik worden gemaakt van een vervoersverklaring (‘afhaalverklaring’) om het vervoer naar de andere EU lidstaat aan te tonen. In de vervoersverklaring dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

  • de naam van de afnemer;
  • het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd;
  • het factuurnummer waarop de geleverde goederen zijn vermeld;
  • de plaats waar de goederen worden afgeleverd;
  • toezegging van de afnemer dat hij op verzoek van de belastingdienst nadere informatie over de bestemming van de goederen zal geven.

Indien niet aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond dat de goederen werkelijk naar een andere EU lidstaat zijn vervoerd, dient er btw in rekening te worden gebracht.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex