skipToContentskipToFooter

De levering van goederen door een ondernemer aan afnemers in derde landen (niet EU lidstaten) is belast tegen het 0% btw-tarief.

Om het 0% btw-tarief te kunnen toepassen moet aan de hand van boeken en bescheiden aangetoond worden dat de goederen werkelijk zijn uitgevoerd.

De uitvoer kan o.a. worden aangetoond aan de hand van een verzameling van de volgende documenten in de administratie:

  • correspondentie met buitenlandse afnemers;
  • kopiefacturen ten name van buitenlandse afnemers;
  • betalingen uit het buitenland;
  • facturen van vervoersondernemers;
  • uitvoeraangiften uit de Europese Unie;
  • in het buitenland gedane invoeraangiften;
  • kopieën van vrachtbrieven.

Wanneer je “Ex Works” levert, zal het moeilijker zijn om aan de hand van boeken en bescheiden aan te tonen dat de goederen werkelijk zijn uitgevoerd. Sinds 2007 is het mogelijk om via het Export Control System (ECS) aan te tonen dat de goederen werkelijk de EU hebben verlaten. ECS is een systeem waarmee de Douane kan vaststellen of de ten uitvoer aangeboden goederen ook werkelijk de EU hebben verlaten. Het systeem functioneert door elektronische uitwisseling tussen de kantoren van uitvoer en kantoren van uitgang in de EU. Zodra de goederen zijn vrijgegeven voor de regeling uitvoer, wordt een uitvoergeleidedocument afgedrukt. De uitvoer van de goederen kan aan de hand van het uitvoergeleide-document worden aangetoond. In het geval van een “Ex Works” levering zal je de afnemer moeten vragen om een kopie van het uitvoergeleidedocument. Wordt er geleverd met de leveringsvoorwaarde “Free Carrier”, dan dien je zelf het uitvoergeleidedocument van de Douane te ontvangen.

Indien niet aan de hand van boeken en bescheiden kan worden aangetoond dat de goederen werkelijk zijn uitgevoerd, dient er btw in rekening te worden gebracht.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex