skipToContentskipToFooter

Hoe zit het met teruggave btw Noordwegen en Zwitserland

Het is mogelijk om in Noorwegen en Zwitserland btw terug te vragen.


Noorwegen

Ook in Noorwegen is het mogelijk voor buitenlandse ondernemers de btw terug te vragen. Het betreft btw die aan deze ondernemers in het kader van hun onderneming in rekening is gebracht voor aan hen verleende diensten of geleverde goederen of de door hen in Noorwegen ingevoerde goederen.

Van het algemeen teruggaafsysteem kan gebruik worden gemaakt door buitenlandse ondernemers, die in Noorwegen geen belaste leveringen of diensten verrichten. Het verzoek om teruggaaf moet worden gedaan met een zogeheten RF-1032 formulier.

Vervolgens moet het verzoek de volgende gegevens bevatten:

  • originele inkoopfacturen en/of invoerdocumenten
  • een certificaat van de Kamer van Koophandel waarin een beschrijving wordt gegeven van de feitelijke activiteiten van de onderneming

Het verzoek moet:

  • worden ingediend door een derde, deze derde moet ook een machtiging overleggen
  • in het Noors, Zweeds, Deens of Engels worden ingediend
  • een periode van drie maanden tot een kalenderjaar omvatten behalve als deze periode minder dan drie maanden bedragen van de laatste maanden van een kalenderjaar. Het gaat dan ook alleen om goederen en diensten die zijn ingevoerd respectievelijk geleverd in deze periode
  • niet later worden ingediend dan zes maanden nadat het kalenderjaar is geëindigd.
  • qua terug te vragen bedrag niet minder zijn dan NOK 2000, als het verzoek betrekking heeft op een geheel kalenderjaar of het restant van een kalenderjaar dan is het drempelbedrag NOK 200

Zwitserland

Het is mogelijk om de btw betaald in Zwitserland, over de aanschaf van onder andere diesel en reparaties, door niet in Zwitserland gevestigde ondernemingen terug te vorderen. Het terugvorderen kan alleen plaatsvinden door een in Zwitserland aan te stellen fiscaal (aansprakelijk) vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de Zwitsers/Nederlandse Kamer van Koophandel). Het terug te vorderen bedrag moet minimaal SFR 500 bedragen. De aanvraag moet worden ingediend vóór 30 juni van het voorafgaande kalenderjaar, door middel van het formulier 1222 en 1223.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex