skipToContentskipToFooter

2022 was een rustig btw-jaar. Ook voor 2023 staan geen grote veranderingen op stapel. We zien wel dat hier en daar de puntjes op de i (moeten) worden gezet. Deze onderwerpen stippen we kort aan. Daarnaast behandelen we een aantal concrete veranderingen in het Europa van 2023.

Frankrijk

Frankrijk mag 5 procent boete opleggen als een btw-verlegde transactie niet door de afnemer in de btw-aangifte wordt aangegeven. Dit land heeft een ruime lokale verleggingsregeling, waardoor niet-Franse ondernemingen ook met Franse btw belaste prestaties moeten verleggen naar een Nederlandse afnemer met een Frans btw-nummer. De boete moet ervoor zorgen dat iedere onderneming deze verlegde btw daadwerkelijk aangeeft.

Groot-Brittannië

Vanaf 1 januari 2023 veranderen de boeteregels in Groot-Brittannië voor ondernemingen die btw-aangifte doen. Voor iedere aangifte die je te laat indient, wordt een penalty point gegeven. Op het behalen van een aantal punten staat een boete van 200 Britse pond. Voor het niet tijdig betalen van de btw krijg je geen boete indien alsnog binnen 15 dagen betaald wordt. Voor een tussen de 16 en 30 dagen te late betaling, krijg je een boete van 2 procent. Deze boete wordt verhoogd met nog eens 2 procent als de betaling pas na 30 dagen wordt ontvangen. Daarnaast wordt een boete opgelegd van 4 procent per jaar over de totale periode dat de betaling uitstaat.

Luxemburg

Luxemburg verlaagt zijn standaard btw-tarief vanaf 1 januari 2023 naar 16 procent. Ook de verlaagde tarieven gaan met 1 procentpunt omlaag.

Nederland

Op de levering en bevoorrading van zogenoemde stationaire boorplatforms kun je vanaf 1 januari 2023 het nultarief niet meer toepassen.

Noord-Ierland

Groot-Brittannië dreigt de aparte status voor Noord-Ierland te laten vervallen. Het is afwachten wat de huidige regering van premier Rishi Sunak doet, maar als dit daadwerkelijk gebeurt, heeft dat de volgende consequenties:
• Geen intracommunautaire levering maar een export naar Noord-Ierland;
• Btw verschuldigd bij import in Noord-Ierland;
• Geen import-btw op leveringen aan particulieren onder 135 Britse pond. Verplichte afdracht van lokale btw door de leverancier (btw-registratie);
• Bij b2b-leveringen onder 135 Britse pond verplichte verlegging van btw naar afnemer;
• Online marktplaatsen worden bij het faciliteren van leveringen verantwoordelijk voor de btw-afdracht;
• Voor goederen in call-of stock moet je voor eind 2022 een overbrenging eigen goederen aangeven;
• Voor Ierse facturen gedateerd na 1 januari 2023, geen btw-teruggave via de digitale portal.

Gevolgen zaak Luxury Trust Automobil

Bij ABC-transacties tussen lidstaten van de Europese Unie (EU) bestaat een faciliteit om btw-registratie voor partij B te voorkomen in land C. De zaak Luxury Trust Automobil GmbH is voorgelegd bij het Europese Hof van Justitie betreffende de formele voorwaarden van deze regeling. Het door partij B niet op de factuur vermelden van verlegde btw, zou kunnen leiden tot het vervallen van de regeling; met een registratieplicht voor partij B in de EU-lidstaat C tot gevolg. Nederland is niet zo formeel op dit vlak, maar mogelijk moeten ondernemers hun factuuromschrijvingen aanpassen om problemen in andere EU-lidstaten te voorkomen.

Wel of geen btw-identificatienummer

Op grond van de quick fixes is een btw-identificatienummer van de afnemer een vereiste voor de toepassing van het nultarief bij een intracommunautaire levering, maar niet voor een intracommunautaire verwerving. Dit kan leiden tot btw-heffing in het land van vertrek en het land van aankomst als de lidstaat van aankomst zich strikt op de wet baseert. Zorg er daarom voor dat je altijd een btw-identificatienummer van je afnemer hebt en controleer dit nummer regelmatig op geldigheid met een VIES-check. Het VAT Information Exchange System (VIES) is een systeem voor het uitwisselen van btw-informatie van de Europese Commissie. KAN WEG ALS TE LANG

Naheffing met forse boete

Op het moment dat blijkt dat later in de keten een onderneming de btw (in een andere EU-lidstaat) niet heeft afgedragen, en jij het nultarief hebt toegepast, kan de belastingdienst bij je aankloppen om te controleren of je geen schuld had aan misstanden later in de keten. De belastingdienst spreekt van grove schuld als sprake is van slordigheid en nalatigheid. Dit is onder meer het geval bij onvoldoende correspondentie, ontbrekende bewijzen van vervoer en onvoldoende onderzoek naar de identiteit en betrouwbaarheid van de afnemer en zijn vertegenwoordiger. Bij grove schuld zal de belastingdienst een toegepast nultarief alsnog weigeren, en een naheffing opleggen van 9 of 21 procent btw. Deze naheffing wordt vermeerderd met een forse boete.

Afhaaltransacties: let goed op

We zien dat ondernemingen allerlei bewijzen verzamelen om aan te tonen dat het nultarief toegepast mag worden bij een intracommunautaire levering. Vaak wordt echter niet gecontroleerd of de goederen daadwerkelijk door of namens de afnemer zelf opgehaald worden. Bij een eventuele controle komt dan naar voren dat niet de afnemer, maar een latere partij in de keten de goederen voor haar rekening heeft vervoerd. De goederen verlaten dan niet in verband met de eigen levering de lidstaat, en het nultarief mag niet toegepast worden. De belastingdienst kan een naheffing opleggen voor het btw-bedrag.

Dit artikel is geschreven door Ariane van den Berg, internationaal btw-adviseur bij BTW Instituut. Het artikel heeft ook in globe gestaan, het vakblad voor internationaal ondernemen van evofenedex.

Btw-cursussen

Om je kennis te verbreden of op te frissen biedt evofenedex diverse btw-cursussen. De basiscursus ‘Btw in logistiek en internationaal ondernemen’ is onderverdeeld in verschillende workshops op het gebied van btw. De complete leergang geeft een overzicht van alle basisonderdelen in de btw. Kijk voor meer informatie op de Btw cursussen pagina.

 

 

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex